Sakıp Sabancı Müzesi

Bizans İmparatorluğu 93| Paleologos Hanedanı

1204 yılından önce Karadeniz ile Akdeniz birbirlerinden bağımsız ticaret bölgeleriydi. Her biri farklı ürünlere ve nakliyat ağına sahipti. Konstantinopolis bu…

5 sene ago

Bizans İmparatorluğu 45 | Donanma ve Gemiler

Büyük Konstantin zamanında donanmanın iki yüz tane otuz kürekli savaş kadırgasından oluştuğu ve donanmanın iki bin nakliye gemisiyle desteklendiği biliniyor.…

5 sene ago

Bizans İmparatorluğu 43 | Ordu 1

Askerlere ödenen ücret, deneyimleri oranında artardı. Erken Bizans döneminde, Mithras kültü, Hıristiyanlığın yayılmasına rağmen, özellikle orduda hala yaygındı. İmparatorların beş…

5 sene ago

Bizans İmparatorluğu 4 | Giriş 2

Bizans’ta politikalar heterojen olmuştur ama imparatorluk makamı kavramı çağlar boyu aynen korunmuştur. Bizans İmparatorluğu aslında Roma İmparatorluğu’dur. Ancak zaman içinde…

6 sene ago