sürrealizm

Çağdaş Sanata Varış 270|Çağdaş Kavramsal Sanat 1

Kavramsal Sanat: Özünü kavram’ın oluşturduğu, Kavram ve anlamın plastik biçimin önüne geçtiği, Sanatçının tepkisel tavrının, yapıtın içeriği haline geldiği, Form…

3 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 259|Çağdaş Resim

150.000 yıl önce ortaya çıkıp dünyaya yayılan insanoğlu, ilk resmini ancak mağara duvarlarına 40.000 yıl önce yapmıştır. Yaratıcı düşüncenin gelişmesi…

3 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 216| Postmodern Sinema 2

Bir iddiaya göre Modernizm, ilke ve idealleriyle, bunalıma girmiş, modern sonrası dönem için kaotik bir zemin hazırlamıştır. Bu kaotik dönemde,…

4 sene ago

Troçki’nin Sürgün Evleri 4

Troçki, Fransa’dan iki yıl dolmadan 1935’in yazında atılır. Kendisine vize veren Norveç’e geçer. Moskova’nın Oslo hükümeti üzerindeki baskısı sonucu 1936…

4 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 198| Yeni Dışavurumculuk Neo Ekspresyonizm 1

1970’LER, 1980’LER 1960-1980 sürecine damgasını vuran kavramsal temelli yaklaşımlara bir tür tepki olarak ortaya çıkan; hem Modernizm’in hem kavramsalcı eğilimlerin…

4 sene ago