tecavüz

Şiddet 30 | Roma’da Kadına Yönelik Şiddet 3

İmparator Augustus (MÖ 27 - MS 14) çıkarttığı Lex Julia adlı yasa ile belli bir yaşa kadar evlenmeyen kadınların cezalandırılması;…

3 sene ago

Okuma Üzerine

Sessiz okuma kadim bir sanat değildir. 4. yüzyılda Augustinus, kadim Yunanlar ve Romalıların okuduğu gibi okurdu: Noktalar ve büyük harfler…

3 sene ago

Şiddet 29 | Roma’da Kadına Yönelik Şiddet 2

Roma İmparatorluğu’nda Bona Dea, İsis gibi tanrıçalara inanan mezheplerin çok taraftarı vardı. Roma’da bazı inanışlar kadınlara özgüydü. Tanrıça Fortuna ve…

3 sene ago

Şiddet 28 | Roma’da Kadına Yönelik Şiddet 1

Roma’nın kuruluşunda Latium ataerkil, Etrüskler’den ilhak edilen bölgelerde ise daha eşitlikçi bir sosyal düzen hakimdi. Krallığın ilk yıllarında toplum sınıfsızdı.…

3 sene ago

Şiddet 16 | Cinsel Şiddet 1

Mezopotamya inançlarında tecavüz yaradılış için neredeyse zorunluydu. Göklerin tanrısı Enlil, sonradan karısı olacak Tanrıça Ninlil’e tecavüz etmiştir. Bu tecavüz, bir…

3 sene ago