Türk Çadırı

Özbekistan Gezisi 16 Türk Çadırı

Türklerde yerleşik yaşamın MÖ 4.-3. yüzyıllara kadar geri gittiğini Orta Asya’da Maveraünnehir, Dehistan, Seistan, Harezm, Fergana, Cürcan, Talas ve Çu…

5 sene ago