Yazarın Ölümü

Postmodern Edebiyat 1

Postmodern bir dönüşün ilk tespitlerinin yapıldığı alanlar edebiyat ve mimari olduğu için önce bu alanlara odaklanacağız ve edebiyat ile başlayacağız.…

2 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 134| Postmodernizm 6 Elektronik Çağ, Medya Devrimi, Teknoloji ve Reklam

Esnek ve paradoksal bir terim/kavram olan Postmodernizm, kitle iletişimi, tüketici toplumu ve bilgi teknolojisindeki gelişmelerin, günümüzü anlamak için yeni yaklaşımların…

6 sene ago