Yeni Ahit

Mitos 1

Mitos yazısında Yararlanılan Kaynaklar Ortadoğu Mitolojisi, Samuel Henry Hooke, İmge Kitabevi, 2002. Kızılderili Mitolojisi, Alice Marriott ve Carol K. Rachlin,…

11 ay ago

Öğrenme dinsel+laik

Hz. Muhammed’den: “Alimin mürekkebi şehidin kanı ile tartılır, alimin mürekkebi ağır gelir.” “Alimler peygamberin varisidir.” “İlim Çin’de de olsa, gidip…

1 sene ago

Yalan Söylemek

Yalana karşı üç temel yaklaşımdan bahsedilebilir: *Yalan söylemek yanlıştır, nokta (Augustinus, Wesley, Kant). *Duruma göre değişir (Montaigne, Voltaire, Bacon). *İyi…

2 sene ago

Püritenler 4

İnanışın ana noktaları şöyle özetleyebiliriz: *Seçilmiş millet anlayışı, *İbranileşme (Entelektüel hayatın İsrail’den feyz alması. İbranileşme İsa’nın gelişini hazırlar, gelişini kolaylaştırır,…

2 sene ago

Püritenler 3

Püriten inancında Dünyanın Sonu Sahnesi, Eskatalojik Sahne çok önemlidir. Yuhanna İncili’nde ve apokaliptik metinlerde dünya bir büyük savaşla son bulur.…

2 sene ago