Categories: Eski Kültürler

Bizans İmparatorluğu 1 | Yararlanılan Kaynaklar

330-1453

Haç, Kumluca (Antalya) buluntusu, 6.yüzyıl, gümüş, Antalya Müzesi.

Yararlanılan Kaynaklar

 1. Byzantium, Philip Sherrard, Time-Life Books, New York, 1966.
 2. Hayri Fehmi Yılmaz Hoca’nın Ekim 2005’teki Bizans seminerleri notları.
 3. Bizans’ta Günlük Yaşam, Tamara Talbot Rice, Göçebe Yayınları, 1998.
 4. Byzantine and Medieval Art, General Editor René Huyghe, Hamlyn, 1981.
 5. Ayasofya’nın Öyküsü, Sabahattin Türkoğlu, Yazıcı Basım, 2002.
 6. Bizans’ın Gizli Tarihi, Prokopius, Ada Yayınları, 1990.
 7. Binalar Nasıl Okunur?, Carol Davidson Cragoe, YEM Yayın, 2011.
 8. Bizans’ta Sanat ve Ritüel, Engin Akyürek, Kabalcı Yayınevi, 1996.
 9. Sanat Terimleri Sözlüğü, Adnan Turani, Toplum Yayınevi, 1980.
 10. AnaBritannica, Cilt 13.
 11. Kitap Evi, Enis Batur, Sel Yayıncılık, 2014.
 12. Yahudiler, Dünya ve Para, Jacques Attali, Kırmızı Kedi Yayınevi, 2009.
 13. Osmanlı Saray Mücevheri, Gül İrepoğlu, Bilkent Kültür Girişimi Yayınları, 2013.
 14. Ayasofya Mozaiklerinde Altın İmgeler, Şengül G. Aydıngün, P20, Kış 2001.
 15. Korkunç İvan, Isabel de Madariaga, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2012.
 16. Meteora, D. Z. Sofianos, Holy Monastery of Transfiguration.
 17. Rusya ve Sovyetler Birliği Tarihi, Robin Milner-Gulland ve Nikolay Dejevskiy, İletişim Yayınları, 1993.
 18. Holy-Dormition Kiev-Pechersk Lavra, 2008.
 19. Kariye Müzesi, Ali Kılıçkaya, Müze Eserleri Yayınları.
 20. Kapadokya Kayalardaki Şiirsellik, Faruk Pekin, Maestro, 1997.
 21. Venice, Stefano Zuffi, Leonardo Arte, 1999.
 22. Santorini, Editions D. Haitalis.
 23. Bergama Tarihinde İnanç Coğrafyası, Eyüp Eriş, Bergama Kültür Sanat Vakfı, 2003.
 24. İstanbul’un 100 Roma, Bizans Eseri, Feride İmrana Altun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Yayınları, 2009.
 25. 100 İstanbul, Jak Deleon, Remzi Kitabevi, 2003.
 26. Bizans İmparatoriçeleri, Ahmet Refik Altınay, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2012.
 27. Bizantion’dan İstanbul’a Bir Başkentin 8000 Yılı, Sabancı Üniversitesi, Sakıp Sabancı Müzesi, 2010.
  Bir Dinin ve İmparatorluğun Başkenti Olarak Konstantinopolis, Paul Magdalino.
  850 Dolaylarından 1453’e Konstantinopolis’in Ekonomisi, David Jacoby.
  Doğu’ya Açılan Bir Pencere: Erken Ortaçağ İslam Kaynaklarında Konstantinopolis ve Konstantinopolis’te Müslümanlar, Koray Durak.
  Sanat Bize Tarih Kitaplarıyla Aynı Öyküyü mü Anlatır?, Robin Cormack.
  Bizans Konstantinopolis’inden Kalan Mimari Miras, Robert Ousterhout.
  Bizans’ta İhtişam ve Lüksün Vazgeçilmezliği, Anthony Cutler.
  Konstantinopolis’te Günlük Hayat, Brigitte Pitarakis.
  Konstantinopolis Kiliselerindeki Ayin Objeleri, Brigitte Pitarakis.
  Bizans Toplumunda Ölüm, Engin Akyürek.
  Osmanlı Fethinin Arifesinde Konstantinopolis, Nevra Necipoğlu.
  Konstantinopolis’ten Konstantiniyye’ye: II. Mehmet Döneminde Yaratılan Kozmopolit Payitaht ve Görsel Kültür, Gülru Necipoğlu.
  Bizans ve Osmanlı Dönemlerinde İstanbul’da Dini ve Mistik Hayat, M. Baha Tanman.
 28. Fener Rum Patrikhanesi Neden Ökümenik Değil, Özdemir İnce, Hürriyet Gazetesi, 3 Aralık 2004.
 29. Patrikhane Sorunu, İlter Türkmen, Hürriyet, 10 Eylül 2004.
 30. Patrikhane’nin Ekümeniklik İddiası, Gözde Kılıç Yaşın,
  TUSAM Balkan Araştırmaları Masası, Cumhuriyet Strateji.
 31. Elmalarla Armutları Karıştırmak, Deniz Berktay, Cumhuriyet, Kiev.
 32. İstanbul Tarihi Geçit Vermiyor, Özlem Güvemli, Cumhuriyet.
 33. İstanbul’da Bir “Yenikapı”, Oya Ayman, National Geographic, Mayıs 2006.
 34. Bizans Türk Kültüründen Neler Aldı?, Işın Demirkent, Popüler Tarih, Ocak 2005.
 35. Müze-i Hümayun’dan Günümüze İstanbul Arkeoloji Müzesi, Nezih Başgelen, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2010.
 36. İstanbul Archaeological Museums, Alpay Pasinli, A Turizm Yayınları, 2001.
 37. Türk ve Bizans Mimari Unsurları, İstanbul Enstitüsü Dergisi, Sayı II, 1956.
 38. Bizans İmparatorluğu Tarihi, Radi Dikici, Remzi Kitabevi, 2013.
 39. Göktürk-Bizans İlişkileri, Hatice Palaz Erdemir, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2003.
 40. İstanbul Büyük Saray Mozayiği, Werner Jobst ve Behçet Erdal ve Christian Gurtner, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1997.
 41. Osmanlıların Ayasofya’ya Katkıları, Mustafa Akkaya, Uluslararası Bizans-Osmanlı Sempozyumu bildirisi, Mayıs 2003.
 42. Konstantinopolis, Prof. Dr. Ayla Ödekan, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1996.
 43. Chora, the Scroll of Heaven, Cyril Mango – Ahmet Ertuğ, Ertuğ & Kocabıyık, Aralık 2000.
 44. İstanbul City of Seven Hills, Cyril Mango – Ahmet Ertuğ, Ertuğ & Kocabıyık, 1994.
 45. Cappadocia, Murat Ertuğrul Gülyaz ve İrfan Ölmez, Dünya Kitap, 2002.
 46. İstanbul Bir Kent Tarihi, Doğan Kuban, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1996.
 47. Ortodoks Dünyasında Sular Isınıyor, Deniz Berktay, Cumhuriyet Gazetesi, www.avrasya-haber.net.
 48. Ökümeniklik Nedir Ne Değildir, Özdemir İnce, Hürriyet Gazetesi, 2 Ocak 2009.
 49. Konstantiniye ve Ayasofya Efsaneleri, Stefanos Yerasimos, İletişim Yayınları, 1993.
 50. Aynı Sofrada İki Ülke Türk-Yunan Mutfağı, Engin Akın ve Mirsini Lambraki, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2003.
 51. Tarihin Süzgecinde Mutfak Kültürümüz, Deniz Gürsoy, Oğlak Yayıncılık, 2004.
 52. İstanbul İmparatorluklar Başkenti, Stefanos Yerasimos, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000.
 53. Efsanevi Başkent İstanbul, Faruk Pekin ve Bünyad Dinç, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2004.
 54. Anadolu ve Rum Göçmenlerin Kökeni, Dr. Georgios Nakracas, Belge Yayınları, 2003.
 55. Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri, Mehmet Fuad Köprülü, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2014.
 56. Dünya Tarihi, William H. McNeill, İmge Kitabevi, 1994.
 57. Uygarlık Tarihi, Server Tanilli, Adam Yayınları, 2002.
 58. Tarihin Sınırlarına Yolculuk, İlber Ortaylı, Ufuk Kitapları, 2003.
 59. %100 İstanbul, Erk Acarer, İnkilap Kitabevi, 2009.
 60. Romalılar, Reginald H. Barrow, İz Yayıncılık, 2002.
 61. Bizans, John Julius Norwich, Cilt 1, Kabalcı Yayınevi, 2013.
 62. Bizans, John Julius Norwich, Cilt 2, Kabalcı Yayınevi, 2013.
 63. Bizans, John Julius Norwich, Cilt 3, Kabalcı Yayınevi, 2013.
 64. İstanbul’un 100 Kütüphanesi, Ümit Konya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Yayınları, 2010.
 65. On Üçüncü Kabile, Arthur Koestler, Say Yayınları, 1995.
 66. Türk Kültüründe Bab (Baba)/Ata Geleneği, Doç. Dr. İsmet Çetin, Gazi Üniversitesi, Milli Folklor Sayı 76, 2007.
 67. Dünya İnançları Sözlüğü, Orhan Hançerlioğlu, Remzi Kitabevi, 1993.
 68. Şamanizm, Mircea Eliade, İmge Kitabevi, 1999.
 69. Türkçe Konuşanlar, Ergun Çağatay Doğan Kuban, Tetragon, 2007.
  Anadolu’ya Göç Öncesi Türk Mutfağı, Tuğrul Şavkay.
  Türkler ve Bizanslılar (Onbirinci ve Onikinci Yüzyıllar), Nevra Necipoğlu.
 70. İtalya’da Rönesans Kültürü, Jacob Burckhardt, Maarif Basımevi, 1957.
 71. Tarihin Süzgecinde Mutfak Kültürümüz, Deniz Gürsoy, Oğlak Güzel Kitaplar, 2004.
 72. Byzantium, Robin Cormack ve Maria Vasilaki, Royal Academy of Arts, 2008.
  At Home – Ceramics of Everyday Life, Demetra Papanikola-Bakırtzi.
  Icons, Nano Chatzidakis.
  Byzantium and the West, Michele Bacci.
  At Home – Metalwork of Everyday Life, Marlia Mundell Mango.
  Beyond Byzantium, Antony Eastmond.
 73. 11. ve 12. Yüzyıllarda Bizans’ta Kent ve Köy, A.P.Kacan, İmge Kitabevi, 2000.
 74. www.haldundolmac.com
 75. Khalkedon’lu (Kadıköy) Azize Euphemia ve Sultanahmet’teki Kilisesi, Engin Akyürek, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, 2002.
 76. Dünden Bugüne Bahçe Kültürümüz, Günel Akdoğan, YKY Sanat Dünyamız Bahçe Kültürü, 1995.
 77. Bizans Bahçeleri, Marguerite Charageat, YKY Sanat Dünyamız Bahçe Kültürü, 1995.
 78. İstanbul’un 100 Bahçesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., 2014.
 79. Bir Hıristiyan Masalı, Mine G. Kırıkkanat, Kırmızı Kedi Yayınevi, 2014.
 80. Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri, Amin Maaluf, Telos Yayıncılık, 1998.
 81. Resmin Dili-İkonografiden Göstergebilime, Prof. Dr. Uşun Tükel, Homer Yayınevi, 2005.
 82. Kitap İçin 3, Selçuk Altun, Sel Yayıncılık, 2013.
 83. Türkiye’nin Antik Kentleri, Yaşar Yılmaz, Yem Yayın, 2014.
 84. Bizans, Cogito, YKY, Kış 1999.
  Bir Dünya Uygarlığı: Bizans, Speros Vryonis.
  Bizans İmparatoru ve Hiyerarşik Dünya Düzeni, Georg Ostrogorsky.
  Yoksullar, Evelyne Patlagean.
  Arzu, Aşk ve Delilik: Bizanslıların Gözüyle Cinsel İlişkiler, Angeliki E. Laiou.
  Kaptan Georgios ve Gemisi, Tufan Turanlı.
  15. Yüzyılın İlk Yarısında Konstantinopolis’te Osmanlı Tacirleri, Nevra Necipoğlu.
  Entelektüellerin Gözüyle Bizans’ın Çöküşü, Ihor Ševčenko.
  Ağaçtan Elmaya: Apokaliptik Bir Temanın Soyağacı, Stefanos Yerasimos.
  Türk Tarihinin Bizans Kaynakları, Melek Delilbaşı.
  Geç Dönem Osmanlı Tarih Yazımında Bizans Tarihi, Michael Ursinus.
  Bizans Şaşırtıyor, Orhan Duru.
  Bizans’ın Mirası Üzerine Tartışma; Doğan Kuban, Aykut Köksal, Ayla Ödekan, Uğur Tanyeli, Stefanos Yerasimos.
 85. Rodosluların Denizcilik Yasası, Erkan Kurul, cedrus.akdeniz.edu.tr, 2014.
 86. www.donemkostumu.blog.com
 87. İskenderiye Kütüphanesi, Roy MacLeod, Dost Kitabevi, 2006.
 88. İstanbul’un Gizemi Kutsal Yağ Miron, Turgay Tuna, Cumhuriyet Gazetesi, 2010.
 89. Türklerde Ev Kültürü, Prof. Dr. Metin Sözen, Doğan Kitap, 2001.
 90. Hayat Kısa, Sanat Uzun-Bizans’ta Şifa Sanatı, Pera Müzesi Yayını, 2015.
  Rüyalarda Şifa, Vincent Déroche.
  İsa ve Azizlerin Şifa Mucizeleri, Nancy P. Sevcenko.
  Işık, Su ve Acaib’ül Mahlukat: Doğaüstü Şifa Güçleri, Brigitte Pitarakis.
  Konstantinopolis’te Su ve Şifa, Robert G. Ousterhout.
  Konstantinopolis: Mucizevi Şifaların Şehri, Alice-Mary Talbot.
  Bizans Payitahtında Tıp Sanatı, Alimlik ve Uygulama, Marie-Hélene Congourdeau.
  Bizanslı Hekimlerin Şifa Sanatı Bağlamının İncelenmesi, Petros Bouras-Vallianatos.
  Geçmiş ve Doğu Arasında, Frederick Lauritzen.
  Bizans’tan Araplara Dioskorides’in De Materia Medica’sının Elyazmaları Geleneği,    Marie Cronier.
  Dioskorides ve Ortaçağ, Koray Durak.
  Şifayı Güçlendirmek: Maddeler, Duyular ve Ritüeller, Brigitte Pitarakis.
  Bizans Kültüründe Benliğin Vücut Bulması, Christos Merantzas.
 91. Bizans Konstantinopolis’inde Fırınlar, Gerasimos Merianos, Yemek ve Kültür, Kış 2015.
 92. Tarih Okulu Dergisi, Arş. Gör. Dr. Selim Parlaz, Pamukkale Üniversitesi, Eylül 2013, Yıl 6 Sayı XV, sayfa 57-89.
 93. Düşman Yaratmak, Umberto Eco, Doğan Kitap, 2014.
 94. Türk Korkusu, Önsöz, Halil İnalcık, Doğan Kitap, 2008.
 95. Kimlikli Bedenler, Ahu Antmen, Sel Yayıncılık, 2014.
 96. Ortaçağ’da İstanbul, Paul Magdalino, Koç Üniversitesi Yayınları, 2012.
 97. İstanbul’un 1600 Yıllık Limanı Theodosius, Zeynep Kızıltan, Skylife, Aralık 2009.
 98. Marmaray-Metro Projeleri Kurtarma Kazılarının İstanbul Tarihine ve Arkeolojisine Kazandırdıkları, Nezih Başgelen, Cumhuriyet Bilim Teknik, 25 Mart 2011.
 99. Yeraltındaki İstanbul, Ersin Kalkan, Hürriyet Gazetesi, 22 Kasım 2010.
 100. Byzantion’un Palamutları ve Altın Boynuz, Oğuz Tekin, Tarih ve Toplum, Mart 1995.
 101. Bin Yıllık Batıklar, Doç. Dr. Cemal Pulak, National Geographic, Mayıs 2006.
 102. “Tanrısal İşaret” Bulundu mu?, Metin Gökçay, National Geographic, Mayıs 2006.
 103. Ortaçağ, Barbarlar, Hıristiyanlar, Müslümanlar, Umberto Eco, Alfa / Tarih, 2014.
  Bizans İmparatorluğu’nda Felsefe, Marco Di Branco.
  Bizans Kültürü ve Doğu ile Batı Arasındaki İlişkiler, Gianfranco Agosti.
  Bizans Dini Şiirleri, Gianfranco Agosti.
  Litürji Kitapları ve Aksesuarlar, Manuela Gianandrea.
  Teksesli ve Çoksesli Kutsal Müziğin Başlangıcı, Ernesto Mainoldi.
  Ortaçağ Enstümanlarının İkonografisi, Donatella Melini.
  Makedonya Hanedanı Döneminde Bizans Sanatı, Manuela De Giorgi.
  Konstantinopolis, Andrea Paribeni.
 104. Fener Rum Erkek Lisesi, Ayşe Didem Özger, Skylife, Mart 2000.
 105. Bizans’tan Yaşayan Tek Kilise, Deniz Som, 14 Ocak 2001.
 106. Ukrayna Ortodoksluğu ve Küresel Hesaplar, Anar Somuncuoğlu, Cumhuriyet Strateji, 14 Temmuz 2008.
 107. Kanonik Topraklardan Ulusal Vatana: Balkan Savaşları ve Türk Ulusçuluğunun Doğuşu, Yahya Kemal Taştan, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, XI/2 (Kıs 2012), s.1-99.
 108. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti, 2010 Programı, Ocak 2010.
 109. Antik Mendireği Parçaladılar, Hürriyet Gazetesi, 10 Ağustos 2016.
 110. Dünya Sanat Tarihi, John Fleming ve Hugh Honour, Alfa Başvuru, 2015.
 111. Sinai, Alberto Siliotti, White Star Publishers, 1994.
 112. San Marco’nun Betimi, Michel Butor, YKY, 1999.

admin

Recent Posts

Mitos 1

Mitos yazısında Yararlanılan Kaynaklar Ortadoğu Mitolojisi, Samuel Henry Hooke, İmge Kitabevi, 2002. Kızılderili Mitolojisi, Alice Marriott ve Carol K. Rachlin,…

10 saat ago

Yemek Kültürü 9 | Ön Asya Mutfağında Yemek Çeşitleri 7

Sebzeler ve Meyvalar     Eski Yunanlılar ve Romalılar 1000 çeşidi aşkın bitkiyi tanımlamışlardı. İ.Ö. 5 yy. dan günümüze ulaşmış…

11 saat ago

Postmodern Edebiyat 2

19. yüzyılın gerçekçi edebiyatında, yazar her şeyi bilir ve güvenilirdir. Romandaki karakterlerin davranışları ve motivasyonları rasyoneldir. Olaylar neden-sonuç ilişkisinde gelişir…

4 gün ago

Yemek Kültürü 8 | Ön Asya Mutfağında Yemek Çeşitleri 6

Pilav     Eski Yunanlılar pirinci, Büyük İskender’in Hindistan’a düzenlediği seferden sonra tanıdılar. Romalılar hiçbir zaman pirinç ekmediler ve yemediler.…

4 gün ago

Postmodern Edebiyat 1

Postmodern bir dönüşün ilk tespitlerinin yapıldığı alanlar edebiyat ve mimari olduğu için önce bu alanlara odaklanacağız ve edebiyat ile başlayacağız.…

1 hafta ago

Yemek Kültürü 7 | Ön Asya Mutfağında Yemek Çeşitleri 5

BALIK Sümerlerde yaygın olan balıkçılık hem denizde hem nehirlerde yapılıyormuş. Eski Yunan’da tuzlu balık mutfağın önemli bir parçasıymış. Taze balık…

1 hafta ago