Categories: Eski Kültürler

Likya Işık Ülkesi 21 Klasik Sanat 1

LİKYA SANATI KLASİK DÖNEM 1

MÖ 480-330

Kaunos antik kentinde yapılan kazılarda bulunan Klasik Dönem’e ait bir heykelcik ile yine aynı döneme ait bir kylix. Kylix, Antik Yunan dünyasında sık kullanılan, yayvan gövdeli, yatay çift kulplu içki kabıdır.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, Fethiye Arkeoloji Müzesi, 2019.

Kaunos’ta bulunmuş, Klasik Dönem’e ait altın bir diadem / taç.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, Fethiye Arkeoloji Müzesi, 2019.

  • Likya’nın en önemli anıtlarının büyük çoğunluğu (Nereidler Anıtı, Yazılı Dikme, Payava Lahdi, Perikles Heroonu, Trysa’daki Heroon ve pek çok kabartmalı mezar) MÖ 4. yüzyılın birinci yarısına tarihlenir. Bu dönemde Likya ölüm anıtlarıyla sanatta doruğa erişmiştir. Bu döneme Likya Klasik sanatı denir, bu dönem Likya sanatının en parlak dönemidir. Likya kültürünün Perslerin gelişiyle parladığı öne sürülür. MÖ 4. yüzyıl ortasına tarihlenen Letoon üç dilli yazıtındaki Aramca kısmında anılan Pers kralı, sanatta Pers varlığının yazılı belgesi, Payava Lahdi de hem ikonografik hem de stil olarak bu etkinin anıtı olarak kabul edilir.
  • Erken yönetici beylerin mezarları dikmeler üzerindedir; eğlenen, avlanan, savaşan yaşamları da dikme mezar yüzündeki kabartmalara işlenmiştir.
  • Likya ikonografisi insan odaklıdır. Kabartmalarda tanrılar veya mitolojik sahnelerden çok günlük yaşam ve kahramanlıklar betimlenmiştir.
  • Myra Resimli Mezar’da günümüzde hala görülebilen boya kalıntıları (kırmızı, mavi ve sarı), bu betimlemelerin Klasik Dönem’de çok renkli bir üslupta boyanmış olduğunu göstermektedir.
  • Klasik Dönem Likya sanatı çok dar bir coğrafyada görülür, kültürel sınırlar coğrafi sınırlardan daha dar kalmıştır.

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Ticaret Hayatı 11 Hititler 2

MÖ 1650-1200   Eski Hitit mühür geleneği imparatorluk çağında da devam etmiş, yüzük ve düğme…

1 ay ago

Tarihin Virajları ve Değişiklikler

“Eskiden Büyük Ağaçlıklı Yol, ardından Hinderburg Yolu, ondan sonra Stalin Yolu adını taşıyan Grundwaldzka, kısa…

1 ay ago

Ticaret Hayatı 10 Hititler 1

MÖ 1650-1200     Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nın son safhalarında, Anitta, şehir beylikleri halinde yaşayanların…

1 ay ago

Urartular 12 Siyasi Durum 3

    Ekrem Akurgal’a göre, Hurriler’in ahfadı olan Urartuların kralları şunlardır:   Aramu      MÖ 860-840…

1 ay ago

Elea’lı Zeno ile Zeno’nun Bilinci 5

    Zeno’nun Bilinci adlı romandan seçilmiş bazı Reductio ad absurdum örnekleri:   *“Benim yerime…

1 ay ago

Ticaret Hayatı 9 Asur Ticaret Kolonileri Çağı 4

MÖ 1950-1750     Paranın, MÖ 7. yüzyılda Lidyalılar tarafından icat edildiği düşünülüyor. Asur para…

1 ay ago