Categories: Eski Kültürler

Likya Işık Ülkesi 21 Klasik Sanat 1

LİKYA SANATI KLASİK DÖNEM 1

MÖ 480-330

Kaunos antik kentinde yapılan kazılarda bulunan Klasik Dönem’e ait bir heykelcik ile yine aynı döneme ait bir kylix. Kylix, Antik Yunan dünyasında sık kullanılan, yayvan gövdeli, yatay çift kulplu içki kabıdır.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, Fethiye Arkeoloji Müzesi, 2019.

Kaunos’ta bulunmuş, Klasik Dönem’e ait altın bir diadem / taç.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, Fethiye Arkeoloji Müzesi, 2019.

  • Likya’nın en önemli anıtlarının büyük çoğunluğu (Nereidler Anıtı, Yazılı Dikme, Payava Lahdi, Perikles Heroonu, Trysa’daki Heroon ve pek çok kabartmalı mezar) MÖ 4. yüzyılın birinci yarısına tarihlenir. Bu dönemde Likya ölüm anıtlarıyla sanatta doruğa erişmiştir. Bu döneme Likya Klasik sanatı denir, bu dönem Likya sanatının en parlak dönemidir. Likya kültürünün Perslerin gelişiyle parladığı öne sürülür. MÖ 4. yüzyıl ortasına tarihlenen Letoon üç dilli yazıtındaki Aramca kısmında anılan Pers kralı, sanatta Pers varlığının yazılı belgesi, Payava Lahdi de hem ikonografik hem de stil olarak bu etkinin anıtı olarak kabul edilir.
  • Erken yönetici beylerin mezarları dikmeler üzerindedir; eğlenen, avlanan, savaşan yaşamları da dikme mezar yüzündeki kabartmalara işlenmiştir.
  • Likya ikonografisi insan odaklıdır. Kabartmalarda tanrılar veya mitolojik sahnelerden çok günlük yaşam ve kahramanlıklar betimlenmiştir.
  • Myra Resimli Mezar’da günümüzde hala görülebilen boya kalıntıları (kırmızı, mavi ve sarı), bu betimlemelerin Klasik Dönem’de çok renkli bir üslupta boyanmış olduğunu göstermektedir.
  • Klasik Dönem Likya sanatı çok dar bir coğrafyada görülür, kültürel sınırlar coğrafi sınırlardan daha dar kalmıştır.

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 8 Machiavelli 2

  Hükümdar ya da Prens adıyla dilimize çevrilmiş eserden Osmanlı yönetimi, Katolik Krallar’ın Endülüs’te uyguladıkları zulüm ve kadınlara yaklaşım konularında…

1 gün ago

Freud 4

  Birçok sanatçı ve edebiyatçının “insan”a bakışını biçimlendirmiş olan Freud’un sanatla ilgili bazı görüşlerini paylaşıyoruz. John Milton’un (1608-1674) insan soyunun…

1 gün ago

Likya Işık Ülkesi 47 Myra 1

  Myra, Demre Ovası’nı kuzeybatıdan çeviren dağların denize bakan yamacına kurulmuştur. Şehrin ilk önce bugünkü kaya mezarlarının üzerindeki tepede kurulduğu;…

1 gün ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 7 Machiavelli 1

HÜKÜMDAR veya PRENS 1 MACHİAVELLİ   Niccolo Machiavelli (1469 Floransa- 1527 Floransa), işgal edilen ülkelerin dili, gelenekleri, örgütlenme biçimleri farklı…

4 gün ago

Freud 3

  Sigmund Freud’un bakışı, Avrupa-merkezci bir kültürel bakıştı. Dil ve kültür söz konusu olduğunda Freud çeşitli vesilelerle kendisini Alman ve…

4 gün ago

Likya Işık Ülkesi 46 Tlos

    Tlos antik kenti, Fethiye’nin 42 km doğusunda Yaka Köyü sınırları içindedir ve Tlos, Eşen Vadisi’ne hakim konumdadır. Güneyinde…

4 gün ago