Categories: Eski Kültürler

Likya Işık Ülkesi 62 Limyra

Limyra akropolünde bulunan anıtsal yapının bir Heroon olduğu düşünülmektedir. Heroon, yüksek sınıftan birine veya bir kahramana ait anıt mezara verilen addır.
Perikles’in burada gömülü olduğu söylenir. Bazı kaynaklar ise Perikles’in Yunanistan’da öldüğünü ve orada gömüldüğünü yazar.
Bu Heroon, yüksekçe bir podyum üzerindedir. Cephesinde karyatidler sıralanmıştır. Karyatid, kadın bedeni biçiminde sütunlara verilen isimdir. Heroon’un depremde yıkıldığı düşünülmektedir.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, Antalya Müzesi

  • Limyra antik kenti Antalya’nın Finike İlçesi’ne 4 km uzaklıktadır. 1969 yılında başlayan kazılarda Arkaik ve Erken Klasik Dönem’e ait az buluntu ele geçmiştir.
  • Şehir, Atinalı meşhur hükümdar Perikles’in (MÖ 494-429) yönetiminde parlak bir çağ yaşamış, bölgenin başkenti olmuştur.
  • Finike (Phoinikos), Limyra’nın limanıydı. Önemli bir gemi inşa merkezi olan Finike’nin tersanelerine ait kalıntılar bugün hala nehrin ağzına yakın yerlerde görülmektedir. Limyra ören yeri portakal bahçelerinin arkasında kalmaktadır.
  • Antik şehir, Geç Klasik Dönem’e ait beş farklı nekropolü ile Likya şehirleri içerisinde önemli bir yeri vardır. 400’ü aşkın kaya mezarı ile Likya’nın en çok kaya mezarına sahip kentlerinden biridir. Bunların çoğu Likya dilinde yazılmış kitabeleriyle tespit edilmiştir.

Limyra’da bulunmuş olan mermer Helenistik Dönem’e ait kadın heykeli Antalya Müzesi’nde sergilenmektedir.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

  • Zengin süslemesi ile Helenistik Dönem mezar anıtı, Augustus’un evlatlığı Gaius Caeser’ın MS 4. yüzyıla tarihlenen mezar anıtı gibi anıtsal yapılar, şehrin geç dönemde de önemli bir şehir olduğunu göstermektedir.
  • Tiyatro, hamam ve sütunlu caddeler Roma İmparatorluk Dönemi’nde şehrin zenginliğini yansıtır. Geç Roma ve Erken Bizans Dönemi’nde 375-879 yılları arasında altı Limyra piskoposunun adı kaynaklarda yer almaktadır.
  • 2012 yılı kazı çalışmalarında keşfedilen bir yapının ise sinagog olduğu düşünülmektedir. Yapının doğusundaki oda MS 5. yüzyıla tarihlenmektedir. Yapıdaki taş kütlelerden ikisi menorah (yedi kollu şamdan) betimlemeleri ile süslenmiştir. Zemin, yeraltı su seviyesinin 30 cm altında olduğu için yapının tarihi tam olarak belirlenememiştir. Andriake’de bulunan sinagogla beraber bu bölgedeki ikinci sinagog olmuştur.
  • K. Schulz tarafından, Limyra kazısında bazı mezarlarda krem renkli boya izi gözlenmiştir. Bu renge diğer Likya şehirlerinin mezarlarında da rastlanmıştır. Krem renginin antik çağ dünyasında kötü cinlere karşı koruyucu olduğuna inanılmıştır. Myra ve Antiphellos’daki mezarların bazılarında rastlanan kırmızı ve mavi boya izleri de en azından bazı mezarların boyanmış olduğunu göstermektedir.

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Manzum Roman / Uzun Anlatı Şiiri / Epyllia

Uzun anlatı şiirlerinin dünya edebiyatındaki geçmişi çok eskidir. Bu kafiyeli anlatılara epyllion (çoğulu epyllia) adı…

2 gün ago

Şanlıurfa Müzesi ve Tarih Öncesi Devirler 8 Demir Çağı

DEMİR ÇAĞI MÖ 1100-330   Çağın başlangıç evresi, Anadolu’da imparatorlukların çöktüğü, kentlerin boşaldığı, kırsal nüfusun…

2 gün ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 27

Doğu Hindistan Kumpanyası 1         Hindistan modern, Avrupalı ya da Hıristiyan değildi…

2 gün ago

İç Öykü

  İç öykü ya da hikaye içinde hikaye ve hatta kısa hikayeleri daha büyük bir…

5 gün ago

Şanlıurfa Müzesi ve Tarih Öncesi Devirler 7 Karaz Kültürü

  Doğu Anadolu Erken/İlk Tunç Çağını karakterize eden kültür Karaz Kültürü, Erken Transkafkasya Kültürü veya…

5 gün ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 26

  1499 yılının Aralık ayının ilk günü, beş şövalyenin komutası altındaki askerler, Gırnata’nın (Granada’nın) 195…

5 gün ago