Categories: Eski Kültürler

Likya Işık Ülkesi 46 Tlos

Fethiye Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmekte olan bölgede çeşitli dönemlerde kullanılmış sikkelerden örnekler.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, 2019.

 • Tlos antik kenti, Fethiye’nin 42 km doğusunda Yaka Köyü sınırları içindedir ve Tlos, Eşen Vadisi’ne hakim konumdadır.
 • Güneyinde Saklıkent Kanyonu, kuzeyinde Kemer Beldesi vardır. Kentin antik komşuları ise kuzeyde Araxa, Oinoanda, Kadyanda, güneyde Xanthos, güneybatıda Pınara, batıda ise Telmessos’ tur. Belki de bu kadar geniş sınırlara sahip olduğundan Hitit kaynakları Tlos için ülke ifadesini kullanmıştır. Ele geçen yazıtlardan antik kente bağlı pek çok mahalle ve köy olduğu anlaşılmaktadır. En geniş coğrafyaya yayılan Likya kentinin Tlos olduğu düşünülüyor.

  MÖ 15. yüzyıldan itibaren Hitit metinlerinde rastlanan Lukka toprakları içerisindeki Dlava yerleşimi Tlos ile özdeşleştirilmiştir. Tlos’un tarihinin, mağara ve höyük buluntularına dayanarak, Hititlerden çok daha önceye dayandığı düşünülmektedir. Tlos ve yakın çevresinde Neolitik Çağ’dan başlayan yerleşim Demir Çağı’na kadar kesintisiz devam etmiştir.

 • Topraklarının bereketinin yanı sıra gemi yapımı için gerekli olan sedir ormanlarına sahipti.
 • Tlos bu ayrıcalıkları sayesinde Likya’nın en erken zenginleşen kentlerinden biri olmuştur. Likya Birliği’nin altı büyük şehrinden biridir, 3 oy hakkı vardır. Üç oy hakkına sahip diğer şehirler Xanthos, Patara, Pınara, Olympos ve Myra’dır.
 • Yaka Köyü’nün önündeki tepe kaya mezarları ile delik deşiktir. Birinde kahraman Bellerophon’u kanatlı atı Pegasus üzerinde gösteren bir kabartma vardır. MÖ 5. yüzyıla tarihlendirilmektedir.
 • Tepedeki kalenin birkaç kez yıkılıp yapıldığı düşünülüyor.
 • Likya Bölgesi MS 43 yılında bir Roma Eyaleti olduğunda da Tlos önemini korumuş, Metropolis unvanını almıştır.
 • Tlos, Hıristiyanlık Dönemi ile birlikte bölgede oluşturulan piskoposluk merkezlerinden biri olmuştur. Önemi, Beylikler ve Osmanlılar zamanında da sürmüştür.
 • Tlos, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınmıştır.

Likya bölgesinden steller.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, Fethiye Arkeoloji Müzesi, 2019.

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Ticaret Hayatı 11 Hititler 2

MÖ 1650-1200   Eski Hitit mühür geleneği imparatorluk çağında da devam etmiş, yüzük ve düğme…

3 ay ago

Tarihin Virajları ve Değişiklikler

“Eskiden Büyük Ağaçlıklı Yol, ardından Hinderburg Yolu, ondan sonra Stalin Yolu adını taşıyan Grundwaldzka, kısa…

3 ay ago

Ticaret Hayatı 10 Hititler 1

MÖ 1650-1200     Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nın son safhalarında, Anitta, şehir beylikleri halinde yaşayanların…

3 ay ago

Urartular 12 Siyasi Durum 3

    Ekrem Akurgal’a göre, Hurriler’in ahfadı olan Urartuların kralları şunlardır:   Aramu      MÖ 860-840…

3 ay ago

Elea’lı Zeno ile Zeno’nun Bilinci 5

    Zeno’nun Bilinci adlı romandan seçilmiş bazı Reductio ad absurdum örnekleri:   *“Benim yerime…

3 ay ago

Ticaret Hayatı 9 Asur Ticaret Kolonileri Çağı 4

MÖ 1950-1750     Paranın, MÖ 7. yüzyılda Lidyalılar tarafından icat edildiği düşünülüyor. Asur para…

3 ay ago