Categories: Kültür

Şiddet 131 | Çağımızın Şiddeti 13 Teknoloji ve Sanal Dünya 1

Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

 • Henry Kissinger her çağın bir ana teması olduğunu söyler: Ortaçağda din, Aydınlanma’da akıl, 19. ve 20. yüzyıllarda milliyetçilik, çağımızda ise bilim ve teknoloji egemen kavramlardır.
 • Genellikle doğadan kaynaklanan dışsal risklere günümüzde bilim ve teknolojik ilerlemeler tarafından oluşturulmuş, imal edilmiş riskler eklenmiştir. Teknoloji insanlığın yararına imkanlar sunarken yeni risk ve tehlike parametreleri de yaratır.
 • Üç astronotu 1969’da Ay’a götürüp getiren NASA’nın 64 KB kapasiteli bilgisayarından tam bir milyon kat fazla hafıza ve işlem gücüne sahip akıllı telefonlar kullanıyoruz: 64 GB bu anlama geliyor.
 • Teknolojinin tarihsel gelişimine bakarsak:*Bell, 1876’da telefonu icat etmiş, 50 milyon kullanıcıya 75 yılda ulaşılmış,
  *Marconi 1896’da radyo patenti almış, 50 milyon kullanıcıya 38 yılda ulaşılmış,
  *Baird 1927’de bildiğimiz anlamda ilk televizyon yayınını yapmış, 50 milyon kullanıcıya 13  yılda ulaşılmış,
  *1989’da kullanılmaya başlanan internet 50 milyona 4 yılda,
  *Zuckerberg’in 2004’te yayınını başlattığı Facebook 50 milyon kullanıcıya 3,5 yılda ulaşmış.
 • 1989’da internetin devreye girmesi bilgi üretiminde dönüm noktası olmuş.
 • İnternet, bilgi alışverişinin ve ortak akıl yürütmenin önemli bir unsuru olabilirken, çok güçlü bir silah da olabilir.
 • ABD merkezli Facebook, Google, Apple gibi şirketlerin bilgi tekeli kurduğu ve bilginin tekelleşmesinin en az sermeyenin tekelleşmesi kadar tehlikeli olduğu düşünülüyor.

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Yaratıcılık – Apollon – Dionysos 1

İlkçağ yaratıcılığı, iki tanrının simgelediği iki karşıt varlığın birleşmesinden doğmuştur, diye kabul edilir. Bu iki…

1 gün ago

Urartular 1 Yararlanılan Kaynaklar

  Doğu Anadolu ve Urartular, Prof. Dr. Afif Erzen, Türk Tarih Kurumu, 1992. Urartu Doğu’da…

1 gün ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 28

Doğu Hindistan Kumpanyası 2     Dünyanın uygar ve barbar uluslardan oluştuğunu düşünen Baron Thomas…

1 gün ago

Manzum Roman / Uzun Anlatı Şiiri / Epyllia

Uzun anlatı şiirlerinin dünya edebiyatındaki geçmişi çok eskidir. Bu kafiyeli anlatılara epyllion (çoğulu epyllia) adı…

5 gün ago

Şanlıurfa Müzesi ve Tarih Öncesi Devirler 8 Demir Çağı

DEMİR ÇAĞI MÖ 1100-330   Çağın başlangıç evresi, Anadolu’da imparatorlukların çöktüğü, kentlerin boşaldığı, kırsal nüfusun…

5 gün ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 27

Doğu Hindistan Kumpanyası 1         Hindistan modern, Avrupalı ya da Hıristiyan değildi…

5 gün ago