Categories: Kültür

Şiddet 71| Atletik Şiddet 1

MÖ 490 yılına ait kil bir çömlek üzerindeki resimde rakibinin gözünü oymaya çalışan bir pankreas dövüşçüsü ve bu hareket hata sayıldığından onu cezalandırmak üzere olan bir hakem görülüyor.
Eser, British Museum’da sergilenmektedir.
Fotoğraf: Kan Sporu

  • Antik dünyada güreş, boks, pankreas ve atlı araba yarışları atletik şiddetin örnekleridir.
  • Erken dönem Mezopotamya ve Mısır’da, Girit Adası’ndaki Minos uygarlığında (MÖ 3000-MÖ 1200) boks yapıldığı biliniyor.
  • MÖ 1300-1200 yıllarına tarihlenen Kıbrıs çömleklerinde boksörler betimlenmiştir. Miken Dönemi’nde (MÖ 2000-MÖ 1100) Yunan savaşçıların atlı araba yarışlarından ve bokstan zevk aldıkları bilinmektedir.
  • Antik Yunan’da atlı araba yarışlarında ölümler, yaralanmalar normaldi. Dini festivallerde ve cenazelerde Yunan atletik şiddeti kurumsallaştırılmıştı. Yunan boksunda müsabakanın zaman sınırlaması yoktu; taraflardan biri yenilene kadar sürerdi; rakibini öldüren boksör yasal koruma altındaydı ve Yunan boksu Olimpiyatlara MÖ 688 yılında dahil edilmişti.
  • MÖ 8. yüzyılda yaşadığı düşünülen Homeros, Yunan güreşi ve boksunun ilk anlatıcısıdır.
  • Seyircinin daha fazla şiddete olan arzusunu tatmin etmek için MÖ 7. yüzyılda ortaya çıkan; yumruk, tekme, boğma, eklem çıkartma, cinsel organlara darbenin serbest olduğu pankreas da bokstan 40 yıl sonra Olimpiyat oyunlarına dahil olmuştu. Pankreas hakemi hata yapanı kamçı ile durdururdu. Pankreasta ısırmak ve rakibin gözlerini çıkarmak dışında her türlü hücum serbestti.
  • Hipokrat (MÖ 460-MÖ 377), eserlerinden birinde kafa travması geçirerek ölen bir atletten bahseder.
  • Şiddet, Romalılara hem yoğun bir zevk veriyor hem de ideolojik bir amaç olarak hizmet ediyordu. İmparatorluk yayıldıkça, yeni kazanılmış bölgelerdeki toplumların da kendilerini birer Romalı kadar sert ve dayanıklı olduklarını ispat etmeleri beklenirdi.
  • Teke tek dövüşte uzman olmak Roma’da en büyük erdemdi.

Önceki Yazılar

Edebiyat Hakkında

ASFALT EDEBİYATÇISI: Büyükşehirde yaşayan ve eserlerinde büyükşehir insanının yaşamda kaybolmuşluğunu anlatan edebiyatçılar için kullanılan küçümseyici…

2 gün ago

Kars 3 Genel Giriş

  Kars adı, MÖ 130-127 tarihleri arasında Dağıstan’dan gelerek bu havalide yerleşen Bulgar Türkleri’nin Velentur…

2 gün ago

Japonya 43

  Yeni imparator tahta çıkınca o yıla bir isim verilir ve takvim sıfırlanır. Aristokrat kadınların…

6 gün ago

Kars 2 Doğu Anadolu

  Ülkemiz topraklarının yaklaşık beşte birini oluşturan Doğu Anadolu Bölgesi, sahip olduğu zorlu coğrafyasıyla her…

6 gün ago

Urartular 26 Urartu Takıları 3

      Takılar arasında, büyük bir grubu oluşturan kolyeler akik, kornalin, frit, dağ kristali,…

6 gün ago