arkeoloji

Şanlıurfa Müzesi ve Tarih Öncesi Devirler 1 Paleolitik Çağ

Benim gibi arkeoloji okumamış olanlar için tarih öncesi devirleri anlamak biraz zordur, ya da bana zor gelmiştir. En azından sırasıyla,…

7 ay ago

Kafatasının Biçimlendirilmesi 1

Cranial Deformation   Yakındoğu’yu kapsayan geniş bir coğrafyaya yayılmış olan kafatası biçimlendirmesi Neolitik Dönem’de başlayan ve günümüze kadar devam etmekte…

11 ay ago

Aydınlanma 6

Aydınlanma Çağında Arkeoloji Müzeleri ve Neoklasiğin Doğuşu     Bu çağda arkeoloji bir bilim dalı niteliği kazanmıştır. Antik Çağ yapıtlarına…

1 sene ago

Görsel Sanatlar ve Oyun

İnsan, düşünmeye başladığı andan itibaren iç gerçeklerini, içgüdülerini biçimsel olarak açıklamaya başlamıştır. Bu görsel imge ve simgelerle, oyun oynayan çocuğun…

1 sene ago