arkeoloji

Kafatasının Biçimlendirilmesi 1

Cranial Deformation   Yakındoğu’yu kapsayan geniş bir coğrafyaya yayılmış olan kafatası biçimlendirmesi Neolitik Dönem’de başlayan ve günümüze kadar devam etmekte…

3 ay ago

Aydınlanma 6

Aydınlanma Çağında Arkeoloji Müzeleri ve Neoklasiğin Doğuşu     Bu çağda arkeoloji bir bilim dalı niteliği kazanmıştır. Antik Çağ yapıtlarına…

7 ay ago

Görsel Sanatlar ve Oyun

İnsan, düşünmeye başladığı andan itibaren iç gerçeklerini, içgüdülerini biçimsel olarak açıklamaya başlamıştır. Bu görsel imge ve simgelerle, oyun oynayan çocuğun…

9 ay ago

Şiddet 2

Arkeolojik Buluntularda Şiddet Hiçbir araştırma, büyük medeniyet ve kültürlerin izini sürmeden tam bir çerçeveye oturamaz. Ayrıca kültürleri birbirinden ayıran çizgileri…

3 sene ago

Görsel Sanatlar ve Oyun

İnsan, düşünmeye başladığı andan itibaren iç gerçeklerini, içgüdülerini biçimsel olarak açıklamaya başlamıştır. Bu görsel imge ve simgelerle, oyun oynayan çocuğun…

6 sene ago