Birinci Dünya Savaşı

Makedonya 8

1913 yılında biten Balkan Harbi’nden sonra Bükreş Anlaşması ile Makedonya paylaşıldı. Ortodoks ve Katolik Hıristiyanlarla, Bektaşi Müslümanların yoğun olduğu bölgeler…

1 sene ago

Makedonya 1

  Makedonya deyince akla ilk gelen Büyük İskender olsa gerek. MÖ 21 Temmuz 356’da Pella’da doğan Büyük İskender, III. Alexander’in…

2 sene ago

Bulgaristan’a Dair 6

Bulgar komitacıları Verhovistler ve Santralistler olarak ikiye ayrılmıştı. Santralistler Makedonya’da bağımsız bir Bulgar devleti kurmak, Verhovistler Makedonya’yı Bulgaristan’a katmak için…

2 sene ago

Emperyalizm 1

Sömürgecilik ve yeni sömürgecilik çalışmalarında temel nokta, Gilles Deleuze ve Félix Guattari’ye göre, Batılı modern kapitalist sistemlerle dünyanın gerisi arasındaki…

2 sene ago

Şiddet 58| Devlet Şiddeti 4

Nazilik, kesin olarak Hıristiyan karşıtı ve yeni-pagandı, tıpkı Stalin’in Sovyet Marksçılığının resmi şekli Diamat’ının açıkça maddeci ve ateist olduğu gibi.…

2 sene ago