Can Yayınları

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 23

Eski Ahit’te şarkıcıların atası olarak kabul edilen Davud Peygamber, aynı zamanda Filistinlileri yenilgiye uğrattığı için Romantik dönem sanatçıları arasında saygı…

3 hafta ago

Romanlarda Karakter Adları

Balzac, roman, nüfus idaresiyle rekabet etmek zorundadır, der. Gerçeğin yanılsamasını üretmek için bu gereklidir. Romandaki her karakterin bir adı olmalıdır.…

2 ay ago

Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde 3

“Hayvanlara olan yaklaşım, yaşadıkları ülke hakkındaki gerçekleri gösterir.”   Yazarın avcılık konusunda din adamlarının tutumunu sorgulamasının aslında ciddi bir dayanağı…

2 ay ago

Sosyal Gelişim Düzeyi ve Reformlar

  Habsburg Hanedanı’ndan Avusturya Arşidüşesi Maria Theresia ile Kutsal Roma İmparatoru I. Franz'ın en büyük oğlu; Kutsal Roma İmparatoru, Avusturya…

2 ay ago

Alkış ve Müzik

  Milan Kundera (1929-), Saptırılmış Vasiyetler adlı deneme kitabında şöyle yazmış: “Caz konserlerinde alkış vardır. alkışlamanın anlamı şudur: Seni dikkatle…

2 ay ago