devlet

Aydınlanma 3

Aydınlanmada Din, Devlet ve Eğitim Kant, “Aydınlanma nedir ?” sorusuna, şöyle cevap vermiş: “Aydınlanma, insanın kendi hatası ile düştüğü reşit…

10 ay ago

Milliyetçilik 11

İkinci Dünya Savaşı sonrası devlet başkanı olan, babası Hırvat, annesi Sloven Josip Broz Tito (1892-1980) döneminde milliyetçilik bitmedi ama milliyetçi…

2 sene ago

Milliyetçilik 10

Milliyetçilik akımlarının en güçlü olduğu bölgelerden biri olan Balkanlar için Bismarck “Bir Pomeranya askerinin kemiklerine bile değmez” derdi. Pomeranya askeri,…

2 sene ago

Milliyetçilik 7

Sömürgecilik, milliyetçiliği, ona karşı direnirken bile körüklemiştir. Dünyadaki milliyetçi devrimlerin ilk örnekleri, karşı çıktıkları yöneticilerle aynı dili konuşan ve aynı…

2 sene ago

Milliyetçilik 1

Batı Avrupa’da milliyetçi proje devlet ile ulusu örtüştürmeyi amaçlıyordu. Milliyetçilik olgusu iyi olarak değerlendirildiğinde vatanseverlik, kötü olarak değerlendirildiğinde şovenizm adını…

2 sene ago