Ege Yayınları

Kars 1 Yararlanılan Kaynaklar

  Türkiye’nin Kültür Mirası 100 Kale, Faruk Pekin, Hayri Fehmi Yılmaz, NTV Yayınları, 2008. Kars Platosu Öyküleri, Tekin Sönmez, Media…

7 ay ago

Ticaret Hayatı 2

  Sikkenin ne zaman icat edildiği kesinlik kazanmış bir olgu değildir. Yine de, sikkenin, Anadolu’nun batısıyla, Lidya Krallığı ve İyonya…

1 sene ago

Ticaret Hayatı 1

Ticaret, malların takas edilmesinin ötesinde, farklı toplumların bir araya gelerek kültürel anlamda birbirini etkilediği bir olgudur. Kültürlerarası etkileşimin izlerini kolektif…

1 sene ago