fırın

Yemek Kültürü 18 Antik Dönemde Yemek Nasıl Pişiriliyor?

  Eskiye dair bildiğimiz hemen her şey üst sınıflara aittir. Sarayda, zengin evlerinde neler olduğunu bilebilsek de toplumun alt katmanlarında…

9 ay ago

Yemek Kültürü 16

Vezüv Yanardağı’nın MS 79 yılında patlaması sonucunda Pompei ve Herculaneum gibi çevre yerleşimleri kaplayan küller, pek çok nesne ile birlikte…

9 ay ago

Bizans İmparatorluğu 80 | Bizans’ta Fırınlar

Damgalarla ekmeklerin, tabletlerin üzerine vurulan haç motifinin işlevi, onların yararlı özelliklerini güçlendirmekti. Takdis edilmiş ekmek manastırlarda, haclarda ve şifa mabetlerinde…

5 sene ago