hürriyet

Kars 1 Yararlanılan Kaynaklar

  Türkiye’nin Kültür Mirası 100 Kale, Faruk Pekin, Hayri Fehmi Yılmaz, NTV Yayınları, 2008. Kars Platosu Öyküleri, Tekin Sönmez, Media…

1 hafta ago

Faşizm/Diktatörlük 10 Diktatör Romanı 2

Gabriel Garcia Marquez’in (1927-2014) Başkan Babamızın Sonbaharı adlı romanı da ünlü bir diktatör romanıdır. Can çekişen, ama bir türlü ölemeyen,…

2 sene ago

Makedonya 12

1921 yılında Yunan Makedonyası’nda Florina’da doğan Necati Cumalı’nın ailesi, Sultan II. Murat (1421-1451) döneminde uç beyi olarak Makedonya’ya yerleştirilen ailelerdendir.…

2 sene ago

Lüks Devrimi 3

Fransız Baroğu da saraydan çıkmıştır. XIV. Louis, babasının bir av köşkü olarak inşa ettirdiği Versailles'i genişleterek Fransa Krallığı’nın yönetildiği bir…

4 sene ago

Han Kang ve Vejetaryen 2

Romanda insan olmanın vahşetinden kaçma çabası işleniyor. Pek çok dinin etkisi altında kalmış Uzakdoğu’da halkın büyük çoğunluğu tek bir dini…

4 sene ago