Hz. İsa

Püritenler 10

Bugün hala Almanya’daki Lutheryen kiliseler için Evanjelik kilise tanımı kullanılır. Bugün Evanjeliklerin ABD’deki oranı %35-50’dir. Evanjelikler ABD’de Cumhuriyetçi Parti ile…

2 sene ago

Takvimlerimiz

Milattan önce, Aşağı ve Yukarı Mezopotamya uygarlıklarınca oluşturulan ilkel takvim, tümüyle doğa olaylarının gözlenmesine dayanır. Toprak, ekin, rüzgar, hayvanların göçleri,…

4 sene ago

Bizans İmparatorluğu 131|Khora (Hora) Manastırı / İsa Kilisesi / Kariye Müzesi 2

Kilise İsa’ya adanmıştır, ama aynı zamanda Meryem Ana onurlandırılmak istenmiştir. Khora Manastırı oldukça büyüktü ve yüksek duvarlarla çevriliydi. Khora’da Meryem’e…

4 sene ago

Mitos 4

İnsanlığın ruhsal gelişimine damgasını vurduğu için Eksenel Çağ (Axial Age) adı verilen, MÖ yaklaşık 800-200 arasına tarihlenen dönemde, dört bölgede,…

6 sene ago

Maruniler 1

Özellikle Lübnan’da önemli bir yeri olan Maruniler, anadili Arapça olan, Katolik Kilisesi’nin Doğu ayin usulüne bağlı en geniş cemaatlerinden biridir.…

6 sene ago