ihanet

İyi ve Kötü Yönetim

Siena’lı sanatçı Ambrogio Lorenzetti’nin (1290-1348) şehrindeki Palazzo Pubblico’da yer alan İyi ve Kötü Devlet Yönetimi sunumu sanatçıya 1337 ile 1340…

1 gün ago

Şiddet 117 | Türkiye’de Şiddet 12

  Türkiye’de ataerkil düzen geçerlidir. Kurulu düzen, erkeği asli, kadını tali ve tabi kılar. Bu kabul görmüş düzenden kadınlar adına…

2 sene ago

Şiddet 22 | Ötekine Yönelik Şiddet 5

Öteki’nin olumsuzluğu şiddet yaratır. Şiddet burada rızam olmadan içime giren, üstüme gelen, beni esir alan, özgürlüğümü çalan bir dış güç…

4 sene ago

Şiddet 16 | Cinsel Şiddet 1

Mezopotamya inançlarında tecavüz yaradılış için neredeyse zorunluydu. Göklerin tanrısı Enlil, sonradan karısı olacak Tanrıça Ninlil’e tecavüz etmiştir. Bu tecavüz, bir…

4 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 268|Louis Bourgeois

LOUİS BOURGEOIS (1911-2010) Uzun yaşamında, Modern-Postmodern-Yeni Dışavurumcu-Çağdaş eserler veren Louis Bourgeois, Modern ve Çağdaş Sanatın büyük isimleri arasında yer alıyor.…

4 sene ago