Categories: Kültür

Şiddet 117 | Türkiye’de Şiddet 12

Aile içi şiddeti, yine ailenin dokunduğu, üzerinde oturduğu, perde olarak astığı kumaşlar üzerine işlediği kompozisyonlarla anlatan Gözde İlkin’in 15. İstanbul Bienali kapsamında Pera Müzesi’nde sergilenen üç eserini paylaşıyoruz.
Sanatçı eserlerinde kültürel kodları, toplumsal ve politik ilişkileri, çatışmaları, iktidar tanımlarını, sınırları, güç dengelerini, toplumsal cinsiyeti, kentlileşmeyi mercek altına alır. Hayal edilmiş olanla gerçek arasında sıkışıp kalmışlara odaklanır.
Aile fotoğraflarında görünmeyenlerin, ensest, taciz, şiddet, şefkat, hasret, aşk, yasak aşk, ihanet, tutku ve sevginin izini sürer.
Fotoğraflar: Füsun Kavrakoğlu, 2017.

  • Türkiye’de ataerkil düzen geçerlidir. Kurulu düzen, erkeği asli, kadını tali ve tabi kılar. Bu kabul görmüş düzenden kadınlar adına şikayetçi olurken, erkeklerin durumunu gözden kaçırma eğilimi vardır. Foucault, iktidarın zayıf ve bastırılmış kesimler kadar hakim ve güçlü kesimleri de kuşattığını söyler. İktidar, ona sahip(miş) görüneni de ezer.

  • Erkek ve kadın, içerisinde doğdukları ve yaşadıkları kültürde nasıl “erkek” ve “kadın” olmaları gerektiğini öğrenirler. Türkiye’de erkek özgüvenli, fiziksel olarak güçlü olmalı ve duygularını belli etmemelidir. “Erkek olmak”, sevgi ve şefkati gizlemek, görünüş itibariyle sert olmak demektir. Erkekten sertlik beklendiği için “erkekler ağlamaz”! Yumuşaklık, duyarlılık, duygudaşlık (empati), nezaket, incelik, romantizm, korku, uzlaşı erkekte gözlendiğinde “kadınsı” olarak damgalanır, “karı gibi” nitelemesine maruz kalır. Erkek dediğin “taş fırın” görünümünde olmalıdır. Maço (macho) tanımı aktif, haşin ve baskın, yani “gerçek” erkeği anlatır. Erkeklikten nasibini almış görünmek için erkek dediğin sert, saldırgan, öfkeli ve uzlaşmaz olmalıdır. Bu, sadece yaşadığımız toplumda değil, pek çok yerde de geçerli olan erkeklik kalıbıdır.
  • Erkeklik çalışmaları ülkemizde de akademik kurumsallaşma kazanma yolundadır. Leyla Navaro, Deniz Kandiyoti, Pınar Selek, Serpil Sancar konuya katkıda bulunanlar arasında ilk akla gelenlerdir.

admin

Recent Posts

Postmodern Edebiyat 2

19. yüzyılın gerçekçi edebiyatında, yazar her şeyi bilir ve güvenilirdir. Romandaki karakterlerin davranışları ve motivasyonları rasyoneldir. Olaylar neden-sonuç ilişkisinde gelişir…

14 saat ago

Yemek Kültürü 8 | Ön Asya Mutfağında Yemek Çeşitleri 6

Pilav     Eski Yunanlılar pirinci, Büyük İskender’in Hindistan’a düzenlediği seferden sonra tanıdılar. Romalılar hiçbir zaman pirinç ekmediler ve yemediler.…

15 saat ago

Postmodern Edebiyat 1

Postmodern bir dönüşün ilk tespitlerinin yapıldığı alanlar edebiyat ve mimari olduğu için önce bu alanlara odaklanacağız ve edebiyat ile başlayacağız.…

4 gün ago

Yemek Kültürü 7 | Ön Asya Mutfağında Yemek Çeşitleri 5

BALIK Sümerlerde yaygın olan balıkçılık hem denizde hem nehirlerde yapılıyormuş. Eski Yunan’da tuzlu balık mutfağın önemli bir parçasıymış. Taze balık…

4 gün ago

Siyaseten Doğruculuk

Siyaseten doğruculuk, yeni entelektüel ahlakçılığın bir düşüncesidir. 2006 yılında Noel arifesindeki haftalarda, İsa Peygamber’in temsili doğum sahnesine ait malzemeleri bazı…

1 hafta ago

Yemek Kültürü 6 | Ön Asya Mutfağında Yemek Çeşitleri 4

  ETLER Antik Yunan’da et pahalı olduğundan tanrılara kurban verilen dinî günlerde yenebilirdi. Hem Eski Yunanlılar hem günümüz Yunanlıları sakatata…

1 hafta ago