Lyotard

Çağdaş Sanata Varış 212| Postmodernizm ve Din 1

Modernizm, din düşüncesine, dinselliğe karşıydı. Arkasında Rönesans’tan, Protestanlık kültüründen gelen bir birikim vardı. Modernizm, insanın en geleneksel kurumu olan dine,…

4 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 167| Postmodern Sanat 1

Çağa özgü medyalar sistemi, insan ilişkilerinde sınır tanımazlık, Amerikan toplumuna özgü tipik değerlerin daha seçilebilir olması 1940’lardan sonra yavaş yavaş…

5 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 158| Postmodern Mimari 1

1950’lerden 1970’lerin ortasına kadar inşa edilen Yüksek Modernist stilde: Kareler, dikdörtgenler, kutular gibi basit bir şeklin tekrarı, Birörnek tasarımlar, Gösterişsiz,…

5 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 126| Postmodern Düşüncenin Evrimi 3 Gerçek-Dil-Bilgi

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra birçok filozof ve kültür teorisyeni, Gerçek ve Bilgi’nin farklı yorumlarını önerdi. Sanatın büyük bir bölümü, bunlara…

5 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 124| Postmodern Düşüncenin Evrimi 1

Nesnellik, Paradigma Kaymasi, Mini Anlatılar Russell, Whitehead, Kuhn   Önce nesnellik sorgulandı ve kesinlik önce matematiğin elinden alındı. 20. yüzyılın…

5 sene ago