Mustafa Kemal

Kosova 5

  15. yüzyılda Bosna, Arnavutluk ve Kosova’ da kitlesel olarak İslam dinine geçişler oldu. Babailik, Bektaşilik, Hurufilik, Kalenderilik gibi heterodoks…

1 sene ago

Makedonya 6

Manastır’a “Balkanlar’ın Paris’i” denirdi. Şehirde Sultan Aziz’in yaptırdığı tiyatronun yanı sıra, gazinolar ve lunapark da vardı. Makedonya’nın iki büyük kenti…

1 sene ago

Bulgaristan’a Dair 6

Bulgar komitacıları Verhovistler ve Santralistler olarak ikiye ayrılmıştı. Santralistler Makedonya’da bağımsız bir Bulgar devleti kurmak, Verhovistler Makedonya’yı Bulgaristan’a katmak için…

1 sene ago

Libya 5 Mustafa Kemal

Trablusgarp’ta 1711’de kurulan Karamanlı Hanedanı, üç bölgeyi kendi özerk yönetimi altında birleştirdi. 1835’te Osmanlılar yeniden doğrudan yönetim kurdular. Trablusgarp 1867’de…

4 sene ago

Troçki’nin Sürgün Evleri 2

Stalin Troçki’yi yurtdışına sürgüne yollamaya karar verdiği zaman, dünyada Troçki’ye vize verecek tek bir devlet çıkmamıştır. Batı, işçi sınıfının ayaklandırılmasına…

4 sene ago