Paris

Likya Işık Ülkesi 6 Likya Zengindir

  Antik çağda Likya çok zengin bir bölgeydi. Batı Anadolu’nun Akdeniz’e uzandığı Teke Yarımadası’nda yerleşik Likya, yüksek sıradağlara sahipti ve…

4 ay ago

İngiliz ve Fransız Devrimleri Arasındaki Bazı Farklar 2

  Fransa’daki despotik monarşi Kiliseyle çok yakından bağlı olduğu için Jakobenler her ikisini de ortadan kaldırmak zorundaydı. Devleti Kilisenin etkisinden…

10 ay ago

İngiliz ve Fransız Devrimleri Arasındaki Bazı Farklar 1

  1789 Fransız Devrimi ve özellikle de Nisan 1789’da Ulusal Meclis’te ilan edilen İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi dünyadaki demokratik…

10 ay ago

Şiddet 98| Yasaklar ve Sansür Şiddeti 9 Plastik Sanatlar

Plastik sanatlar, şekil verilebilen, plastik niteliğe sahip malzemelerin kullanımıyla oluşturulan sanat dallarına verilen genel addır. İki boyutlu olan resmi bu…

1 sene ago

Şiddet 87| Sanat ve Şiddet 6

Batılı olmayan sanat, 20. yüzyılın başlarında Batılı Avangard sanat üzerinde önemli bir etki yaratmıştı. Sömürgeciliğin bir sonucu olarak, sömürgelerden Batı’ya…

1 sene ago