Postmodern Politika

Çağdaş Sanata Varış 151| Postmodern Politika 5 Susan Sontag, Slavoj Zizek

1960’lı yıllar aile düzenine, devlet düzenine, siyasal düzene, eğitim sistemlerine, tüketim ekonomisine başkaldırı yıllarıydı. 1960’lı yıllarda kat edilen yol, kendini…

5 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 150| Postmodern Politika 4 Jean Baudrillard

Jean Baudrillard 1986 yılında yayımlanan Amerika adlı kitabında ABD’yi ve oradaki hayatı değerlendiriyor. Las Vegas için büyük orospu, Los Angeles…

5 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 149| Postmodern Politika 3 Gilles Deleuze

Gilles Deleuze (1925-1995) söz konusu olduğunda, düşüncenin ne olduğu içerikten çok biçim tarafından tayin edilir. Düşüncenin oluş biçimleri üzerinde belirleyici…

5 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 148| Postmodern Politika 2 Michel Foucault

Kültür teorisyeni Michel Foucault (1926-1984) bilgiyle, politik güç arasındaki doğrudan ilişkiyi göstermeye çalışır, iktidar ve meşrulaştırma sorunlarıyla ilgilenir. Usun ürünü…

5 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 147| Postmodern Politika 1

Louis Althusser’e (1918-1990) göre, kapitalizm bizi sorgular veya över. Sistem bizim kim olduğumuzu tanımlar. Kapitalizmin, bizim için icat ettiği ihtiyaçları…

5 sene ago