Püritenler

Milliyetçilik 6

Sırp etnik temizliği, Breton ayrılıkçılığı, Pan-Arap milliyetçiliği, maçlardan önce milli marş okunması bunların hepsini birleştiren baskın ortak retorik milliyetçiliktir. Yok…

3 sene ago

Püritenler 11

Amerikan Yeni Dinci Sağı Köktencilik çoğulculuğu, farklılığı ve demokrasiyi dışlar. Köktendincilik: Tek hakikat vardır ve bunu sadece kendileri bilir. Bakış…

3 sene ago

Püritenler 6

  Neo-con düşüncenin Yahudi entelektüel köklerine dikkat çeken çalışmalar yayınlanmıştır. Neo-con düşüncenin kökleri, 1930’ların ortalarından 1940’ların başına kadar New York…

3 sene ago

Püritenler 5

Püritenlerin temel inançlarına daha yakından bakmaya devam edersek: Yeni ritüeller. Püritenliğe kabul töreni, Kutsallık Hareketine ilaveten topluluk önünde yaşantıyı teatral…

3 sene ago

Püritenler 4

İnanışın ana noktaları şöyle özetleyebiliriz: *Seçilmiş millet anlayışı, *İbranileşme (Entelektüel hayatın İsrail’den feyz alması. İbranileşme İsa’nın gelişini hazırlar, gelişini kolaylaştırır,…

3 sene ago