Saray

Kosova 21

Decani Arşivinde Osmanlı Evrakı 2 Manastırda ayrıca validen, paşadan gelen emirleri bildiren, manastırı vergi vermekten muaf tutan, keşişlere başka bir…

4 ay ago

Lüks Devrimi 1

1600-1750 yılları arasına tarihlenen Barok Dönem, dünyevi yöneticinin güç kazandığı bir dönemdir. 1638-1715 arasındaki dönemde Fransa ve Navarre Kralı olan…

2 sene ago

Bizans İmparatorluğu 65 | Bizans Sanatı 6

Sanatçıların en büyük müşterileri devlet ve kiliseydi. Sanatçılardan yaptıkları portreleri en kolay biçimde tanınacak şekilde yapmaları istenirdi. Bu politikanın bir…

4 sene ago

Bizans İmparatorluğu 7 | Konstantinopolis 2

Konstantinopolis tek bir adamın iradesinin ürünüdür. Konstantin, şehrin kuruluşundaki imar çalışmalarının masraflarını, ele geçirdiği Licinius’un hazinesinden ve bütün tapınaklardan toplanan…

5 sene ago