taciz

Şiddet 117 | Türkiye’de Şiddet 12

  Türkiye’de ataerkil düzen geçerlidir. Kurulu düzen, erkeği asli, kadını tali ve tabi kılar. Bu kabul görmüş düzenden kadınlar adına…

2 sene ago

Şiddet 51| Doğu’da Kadının Konumu 9

Pakistan’da bir kadın tecavüze uğramışsa, mahkemeye başvurabilmek için dört erkeğin tanıklığına ihtiyacı var! Tecavüze uğrayan kadının yanında bu eylem anında…

3 sene ago

Okuma Üzerine

Sessiz okuma kadim bir sanat değildir. 4. yüzyılda Augustinus, kadim Yunanlar ve Romalıların okuduğu gibi okurdu: Noktalar ve büyük harfler…

4 sene ago

Şiddet 29 | Roma’da Kadına Yönelik Şiddet 2

Roma İmparatorluğu’nda Bona Dea, İsis gibi tanrıçalara inanan mezheplerin çok taraftarı vardı. Roma’da bazı inanışlar kadınlara özgüydü. Tanrıça Fortuna ve…

4 sene ago

Şiddet 1

Kopenhag Konsensus Merkezi, şiddetin dünyaya faturasının, 2015 yılı dünya suç endeksine göre, yılda 9.5 trilyon dolar olduğunu açıklamıştı. Bu tutar,…

4 sene ago