Teksas

Şiddet 77| Hayvanlara Yönelik Şiddet 5

Baskı altında marjinalleştirilmiş her alanın, (gettolar, gecekondu mahalleleri, hapishaneler, tımarhaneler, toplama kampları, hayvanat bahçeleri) ortak bir yanı vardır. Kentler büyüyüp…

2 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 212| Postmodernizm ve Din 1

Modernizm, din düşüncesine, dinselliğe karşıydı. Arkasında Rönesans’tan, Protestanlık kültüründen gelen bir birikim vardı. Modernizm, insanın en geleneksel kurumu olan dine,…

4 sene ago

Japonya 37 | Mimari 3

Japon Bahçesi   Bonsai    İkebana Japon bahçesi 1500 yıllık bir geleneğin devamıdır. Amacı insana doğayı hatırlatmaktır. Bahçe sanatına ilişkin…

6 sene ago