Viyana

Aydınlanma 5

Aydınlanma Döneminde Müzik ve Edebiyat Aydınlanma çağının ilkelerine göre, bilim, sanat, din ve tüm kurumlar bireye hizmet etmeli, sıradan insana…

3 ay ago

Bizans İmparatorluğu 61 | Bizans Sanatı 2

Bizans sanatındaki parlak dönemlerin ilki, I. Justinyen devridir, 6. yüzyıldadır; ikincisi İkonaklazm dönemi sonrası, İmparator I. Basil (867-886) ile başlayan…

5 sene ago

Kütüphane Geleneği 8| Ephesos / Efes Kütüphanesi

Helenistik dönemde Pergamon’dan başka merkezlerden de bahsetmek gerekir. Atina, özellikle felsefe ve retorik alanındaki kütüphaneleri ile ileri düzey öğrenimin başlıca…

5 sene ago

Bizans İmparatorluğu 46 | Bizans Mutfağı 1

Bizans mutfağı eski Yunan ve Romalıların kültürel deneyimleri, iklim ve doğa koşulları ve Hıristiyanlık’ın kuralları ile oluşmuştu. Zaman içinde komşulardan…

5 sene ago

Bizans İmparatorluğu 16 | Din 1

BİZANS VE DİN Konstantin’in hükümranlığı sırasında paganların katline başlanmıştı. Durum  oğullarının zamanında da değişmedi. 341’de paganların katli yasaklandı, 353’te putlar…

5 sene ago