Yapısalcılık

Postmodern Edebiyat 1

Postmodern bir dönüşün ilk tespitlerinin yapıldığı alanlar edebiyat ve mimari olduğu için önce bu alanlara odaklanacağız ve edebiyat ile başlayacağız.…

2 sene ago

Beyin Salatası 2

Beynin çok farklı bölümleri var ama kabaca sol ve sağ olmak üzere, iki ana parçadan söz edilir. Sol beyin için…

5 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 125| Postmodern Düşüncenin Evrimi 2 Gösterge, Göstergebilim, Yapısalcılık ve Saussure ile Peirce

Nesnellik, yapılan deney ya da araştırmanın başka birisi tarafından yinelendiğinde, benzer koşullarda, aynı neticeyi vermesidir ve bu koşula izlenebilirlik denir.…

6 sene ago

Edebiyat Biliminin Yöntemleri 2

Alımlama Estetiği/Kuramı (Reception Theory) Okuma, anlama ve yorumlamaya dayanır. Duygusal Etki Kuramı'na göre, sanatın özü/işlevi arınma, zevk, heyecan gibi psikolojik…

7 sene ago