Categories: Eski Kültürler

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 8 Machiavelli 2

Uffizi Galerisi, Floransa.
Fotoğraf: tripadvisor.com.tr

  • Hükümdar ya da Prens adıyla dilimize çevrilmiş eserden Osmanlı yönetimi, Katolik Krallar’ın Endülüs’te uyguladıkları zulüm ve kadınlara yaklaşım konularında alıntı yaptık. Bu söylemler hoşumuza gitse de gitmese de bu eser çok önemli bir eserdir.
  • Machiavelli, Rönesans’ın en önemli siyaset kuramcısıdır. İktidarı”n kaynağının güç olduğunu söyler. Siyaset ve ahlak arasındaki bağı kopartmıştır. O zamana kadarki siyaset geleneğinde bir hükümdar için yararlı olanın ahlaki de olması gerekiyordu. Machiavelli’ye göre ise insanların iyi olmadığı bir dünyada hükümdarın iyi olmaya çalışması saçmadır. İktidar olmanın haklı olmakla da bir alakası yoktur.(3)
  • Batı dillerinde devlet sözcüğünü ilk kez kullanan Machiavelli, yeni doğmakta olan burjuvazinin siyaset anlayışının laikleşmesini sağlamıştır. (3)
  • Yeni bir bilim dalı olarak politik bilimlerin kurulmasına yol açmıştır.
  • Yalnızca Elizabeth Çağı’nda (1558-1603) hazırlanmış 300 tiyatro oyununda ondan kötülüğün temsilcisi olarak bahsedilmiştir. Canterbury Piskoposu, eserin bizzat şeytan tarafından yazıldığını söylemiştir. 17. yüzyıl İngiltere’sinde “Old Nick” tabiri hem Machiavelli’yi hem de şeytanı anlatmak için kullanılmıştır. Jean Jacques Rousseau, Machiavelli’nin krallara ders verir gibi görünürken halklara büyük dersler verdiğini söylemiştir. (3)
  • Siyasal görüşleri birbirinden tümüyle farklı olan Gramsci ve Mussolini’nin, biri Marksist, diğeri faşist iki İtalyan liderin yol göstereni olmuştur. Machiavelli’de buluşma, onun siyasetin teknik yönüyle ilgilenmesi yanında, siyasal alandaki somut gerçekliklerden, fiili durumlardan söz etmesine ve yetkin gözlem gücüne de bağlanmaktadır. (2) Gramsci onu, erken gelmiş bir Jakoben, eseri ise siyasi bir manifesto olarak nitelendirir.(3)

Yararlanılan Kaynaklar

1 – Hükümdar, Machiavelli, Sosyal Yayınlar, 1992.

2 – Machiavelli ve Hükümdar Üstüne, Selahattin Bağdatlı, Sosyal Yayınlar, 1992.

3 – Machiavelli Muamması, Haluk Hepkon, Radikal Kitap, 14 Mart 2008.

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 17 Manet Olympia

  Édouard Manet'nin 1865'te Paris Salonu'nda sergilenen Olympia tablosu büyük bir şaşkınlığa ve skandala neden olmuştu. 19. yüzyıl eleştirmenlerinin ve…

3 gün ago

Yemek Kültürü 16

Vezüv Yanardağı’nın MS 79 yılında patlaması sonucunda Pompei ve Herculaneum gibi çevre yerleşimleri kaplayan küller, pek çok nesne ile birlikte…

3 gün ago

Likya Işık Ülkesi 56 Antiphellos – Kaş 1

Antiphellos (Kaş), tepede kurulu, MÖ 4. yüzyılın önemli kenti Phellos’un limanı idi. Antiphellos taşlık olmayan bölge, Phellos ise taşlık bölge…

3 gün ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 16

RACINE BAYAZIT 1672     Fransız yazar Jean-LucRacine’in (1639-1699), 1672 yılında oynanmış ve yayınlanmış Bayazıt (Bajazet) adlı tragedyasına yazmış olduğu…

1 hafta ago

Yemek Kültürü 15

    Elimize ulaşmış en eski yemek tarifi kitabı MÖ 1600’lerde antik Babil kentinde yazılmış, kırık olduğu için bazı yerleri…

1 hafta ago

Likya Işık Ülkesi 55 Teimiusa – Üçağız

Tabii bir barınak olan köyün üç tarafı denizle çevrilidir. Bir kitabeden bu kentte yerleşimin MÖ 4. yüzyılda başladığı anlaşılmaktadır. Çok…

1 hafta ago