Categories: Edebiyat

Elea’lı Zeno ile Zeno’nun Bilinci 4

Fotoğraf: the.me

  • Italo Svevo (asıl adı Ettore Schmitz, 1861-1926), Avusturya Macaristan İmparatorluğu vatandaşı olarak Trieste’de doğmuştu. Babası Alman Musevisi, annesi İtalyandı. İki kültürün de temsilcisi olduğunu belli etmek için Italo (İtalya) Svevo (Suevus, Germen dükalığına verilen Latince bir ad) takma adını kullandı. Marjinal ve uyumsuz kişileri konu alan eserler kaleme aldı. Yazını içe dönüktü. Acı bir ironi ile umutlarını gerçekleştirmekten yoksun, çekingen, karmaşık, ölüm düşüncesine bağımlı kahramanlar anlattı.
  • Başyapıtı sayılan Zeno’nun Bilinci, yarıda kalan bir ruhbilimsel çözümlemenin öyküsüdür. Zeno’nun psikanaliz seanslarına inancını yitirip bıraktığı doktor, öç almak için Zeno hakkındaki bilgileri kamuoyuna sunar.
  • Svevo, Zeno’nun Bilinci adlı romanındaki pek çok nokta ile bize Elea’lı Zeno’yu düşündürür.
    *Zeno’nun deneye karşı çıkışı iki yerde çok net: sigarayı bırakmak için kliniğe yatıyor ama vazgeçiyor; psikanaliz seanslarına devam etmiyor, bırakıyor.
    *Zeno’nun sigarayı bırakma girişimlerinde, her girişim, kendine genellikle en kaliteli l’ultima sigaretta’yı, son sigarayı ikram etme kararıyla baltalanır ve bu böyle devam edip gider.
    *Yaşam düpedüz bir hastalık mıdır ya da hastalık sanılan şey yaşamın kendisi midir?

Zeno’nun Bilinci adlı romandan seçilmiş bazı Hareketsizlik prensibi örnekleri:

*“Ona sorsanız yüreğimiz çarpmıyordu, organizmamızın nasıl yaşadığını açıklamak için supapları, damarları, maddesel alışverişi anımsatmaya gerek yoktu. Devinime de gerek yoktu, çünkü deneyimler her devinen şeyin bir gün gelip durduğunu söylerdi. Ona sorarsanız, yeryüzü de kıpırtısızdı, ayaklarının üstüne sağlamca çakılmıştı.” Sayfa 43.
*“Bir varış noktası her zaman durgundur, çünkü zamanın dışındadır.” Sayfa 99.

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Edebiyat Hakkında

ASFALT EDEBİYATÇISI: Büyükşehirde yaşayan ve eserlerinde büyükşehir insanının yaşamda kaybolmuşluğunu anlatan edebiyatçılar için kullanılan küçümseyici…

2 gün ago

Kars 3 Genel Giriş

  Kars adı, MÖ 130-127 tarihleri arasında Dağıstan’dan gelerek bu havalide yerleşen Bulgar Türkleri’nin Velentur…

2 gün ago

Japonya 43

  Yeni imparator tahta çıkınca o yıla bir isim verilir ve takvim sıfırlanır. Aristokrat kadınların…

6 gün ago

Kars 2 Doğu Anadolu

  Ülkemiz topraklarının yaklaşık beşte birini oluşturan Doğu Anadolu Bölgesi, sahip olduğu zorlu coğrafyasıyla her…

6 gün ago

Urartular 26 Urartu Takıları 3

      Takılar arasında, büyük bir grubu oluşturan kolyeler akik, kornalin, frit, dağ kristali,…

6 gün ago