Categories: Kültür

İlişkilerde Kazan – Kazan

 • Zorlama: Bir taraf kazanır, bir taraf kaybeder.
 • Kaçınma: İki taraf da kaybeder. Büyük ihtimalle çatışmayı kuvvetlendirici etki yapar.
 • Karşı Tarafa Uyma: Bir taraf kaybeder, bir taraf kazanır.
  Çatışmayı bir süre için  hasıraltı eder.
  Duygular bir süre sonra daha güçlü olarak ortaya çıkar.
 • Uzlaşma: Kazanan ve kaybeden yoktur. Orta yolun bulunmasıdır.
  Taraflar tam bir tatmin bulamazlar.
 • İş birliği: İki taraf da kazanır.
  Enerji kişiye değil, sorunun çözümüne yöneltilir.
  Kalıcı çözümdür.
  İlişkileri geliştirir.

Komische Oper Berlin’in önünde etkin bir iş birliği örneği..

Etkin iş birliği için:

 • Amaçlar açıkça ortaya konmalı,
 • Kabul edilebilir teklifleri sıralamalı,
 • Her teklifi destekleyen mantıklı nedenler bulmalı,
 • Karşı tarafın tekliflerini değerlendirmeye hazır olmalı,
 • Karşı tarafın tekliflerini iyi dinlemeli,
 • Karşı tarafın beden dilini duymalı ve görmeli,
 • Ne söylendiğinin değil, nasıl söylendiğinin önemli olduğunu unutmamalı,
 • Karşı tarafla göz teması kurmalı,
 • Kendi görüşümüzü söylerken, karşı tarafı anladığımızı belirtmeli,
 • Konuşmayı, olumlu bir cümle ile bitirmeye dikkat etmeliyiz.
Füsun Kavrakoğlu

Paylaş
Published by
Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Klasik Yunan Trajedisi ve Lawrence Durrell

Klasik Yunan düşüncesinde bir icraata doğru ilerlemenin üç evresi vardır: Agon. Savaş alanı ile tanımlayabiliriz. Trajedinin başında kahraman bir savaşım…

12 saat ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 9 Montaigne

MICHEL de MONTAIGNE 1533-1592     Vermede nasıl bir üstün olma niteliği varsa, almada da bir boyun eğme niteliği vardır.…

12 saat ago

Likya Işık Ülkesi 48 Myra 2

Myra tarihinin önemli olaylarını şöyle özetleyebiliriz: MÖ 546 Pers egemenliği, Büyük İskender’in gelişi ve hızlanan kentleşme, MÖ 197’de III. Antiokhos’un…

12 saat ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 8 Machiavelli 2

  Hükümdar ya da Prens adıyla dilimize çevrilmiş eserden Osmanlı yönetimi, Katolik Krallar’ın Endülüs’te uyguladıkları zulüm ve kadınlara yaklaşım konularında…

4 gün ago

Freud 4

  Birçok sanatçı ve edebiyatçının “insan”a bakışını biçimlendirmiş olan Freud’un sanatla ilgili bazı görüşlerini paylaşıyoruz. John Milton’un (1608-1674) insan soyunun…

4 gün ago

Likya Işık Ülkesi 47 Myra 1

  Myra, Demre Ovası’nı kuzeybatıdan çeviren dağların denize bakan yamacına kurulmuştur. Şehrin ilk önce bugünkü kaya mezarlarının üzerindeki tepede kurulduğu;…

4 gün ago