Categories: Geziler

Japonya 12 | Budizm

Japonların ilk başkenti, 710-794 yılları arasında başkent olan Nara’daki Todaiji Tapınağı. İlk inşa edildiği tarih 752.
Tapınak, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Kyoto’da 17, Nara’da 8 yer bu listede.

  • Asya’dan Budizm’i Konfüçyüs ve Tao öğretilerini almışlar, kendi doğal dinleri Şinto’yu bırakmamışlar. Bütün bu malzemeden bir halk dini yaratmışlar. Budizmi Şinto ile uyumlu hale getirmişler.
  • Nepal’e MÖ 6. yüzyılda gelen Budizm, Japonya’ya MS 6. yüzyılda Çin ve Kore’den gelmiş.
  • Budizm, 12. yüzyıla kadar yalnızca aristokratlar arasında yaygın, 13. yüzyılda halk tarafından benimsenmeye başlandı. 13. yüzyılda Samuraylar arasında da Zen Budizm yayıldı.
  • Savaş sonrasında Japon Budist mezheplerinin sayısı 156 olmuştu.
  • Japon Budizmi’nin iki toplumsal işlevi vardır:  cenaze kaldırmak ve ölü ruhu anma törenleri (obon). Obon; Şamanizm, Atalara Tapkı, Afrika sanatı yalınlığı ve Katolik ayinleri karışımıdır ama kurgu ve yapım Japondur. Ağustos ayının ortasında ailenin tüm ölmüş üyelerinin ruhlarının bir haftalığına evlerine döndüklerine inanılır. Bu ruhların festivalinde baba evine ziyarete gidilir. Budist rahibe sutra okutulur.
  • Japonlar, Budist inancına göre ölülerini yakarlar ve ölülere Budist rahipler tarafından Budist isimler verilir. Bu isimler için yüksek ücret ödenir.
  • Japonlar, Budist inancına göre ölülerini yakarlar ve ölülere Budist rahipler tarafından Budist isimler verilir. Bu isimler için yüksek ücret ödenir.
  • Budalar kusursuz kutsallığa ulaşmış varlıklardır. Bu, Şinto’nun kami kavramı ile örtüşür.
  • Japon Budizmi’ne karışmış pek çok büyüsel işlem vardır. Tapınaklarda şamanist iyileştirme uygulamaları yapılır.
  • Derler ki, hangi dinden olursa olsun bir Japonun asıl dini Japonluktur. Japon dilinde din ve milliyet eş anlamda kullanılıyor. Bir dininiz var mı diye sorulduğunda % 70 hayır diyormuş. Japon halkı bir dinin değil, geleneksel halk inançlarının etkisi altında. Bütün kutsal saydıklarına saygı gösteriyorlar.

Nara, Todaiji Tapınağı’ndaki Daibutsu (Büyük Buda heykeli) dünyadaki en büyük bronz heykellerden biri. Yapımında 437 ton bronz, 130 kilo altın kullanılmış. Heykelin yüksekliği 15 metre. Deprem, yangın gibi afetlerden sonra birkaç kez heykelin başı yenilenmiş. Mevcut baş, 1692 tarihli. Buda’nın arkasındaki direğin alt kısmında Buda’nın burun deliği ölçüsünde bir boşluk var. Buradan geçenlerin aydınlanmayı başaracağına inanılıyor. Buda’nın üzerinde oturduğu lotusun yüksekliği ise 3 metre.

admin

Recent Posts

Yemek Kültürü 1 | Kültürlerarası Etkileşimin Ön Asya Mutfağına Etkisi

Giriş Bazı söylentiler duyarız hep: “Türkler balık sevmez!” ; “Dolma Türk yemeğidir, hayır Yunan yemeğidir”; “Kırk yıllık Türk kahvesi nereden…

2 saat ago

Bilgi Okuryazarlığı

  Bilgi çağı olarak adlandırılan çağımızda bilgi ve belgelerin boyutları inanılmaz rakamlara ulaşmış durumda. Örneğin 2005 yılında dünyada 968,735 kitap…

2 saat ago

Likya Işık Ülkesi 24 Likya Sanatı Helenistik Dönem

MÖ 323 - 30   Doğu Akdeniz ve Ortadoğu uygarlık tarihinde, Makedonya Kralı Büyük İskender'in MÖ 323 yılında ölümüyle Romalıların Mısır'ı ele…

2 saat ago

Küçük Gezgin

   

4 gün ago

Borges’e Göre Barok

   

4 gün ago

Likya Işık Ülkesi 23 Klasik Sanat 3 Yazılı Dikme ve Payava Lahdi

  MÖ 400 yılına tarihlenen Ksantos Yazılı Dikmesi, 4 m yüksekliğinde bir dikme mezar anıtıdır ve üzerinde 250 satır Grekçe…

4 gün ago