Categories: Geziler

Japonya 17 | İmparator

 • İmparator, Japon ailesinin başkanı, töresel babasıdır. İmparatorsuz bir Japon, Japon değildir. İmparator, Japon halkının sembolü ve dini hayatının eksenidir. En büyük dini obje odur. İmparator aleyhine konuşmayı reddederler.
 • Japonya’ da 7 asırlık derebeylik devri boyunca İmparator bir gölgedir. Bir Japon önce derebeyine, sonra Şogun’a sadakat gösterirdi. İmparator, merasim ve faaliyetleri tamamiyle Şogun tarafından düzenlenmiş ve takdir edilmiş olarak sarayda kapalıydı. Şogun İeyasu 1615’te yayınladığı yönergede İmparatorların siyasi ve idari kararlara katılmasını kesinlikle yasaklamış. Yalnızca kültür ve sanat işleriyle uğraşmasına izin vermiş.
 • İmparatorluk ailesinin Japonca ismi “Bulutların Üzerinde Oturanlar” manasındadır ve sadece bu aileye mensup olanlar İmparator olabilirler. Çin’ de sık sık hanedan değiştiği halde, Japonya’ da böyle birşey olmamıştır. İmparatorun dokunulmazlığı vardır ve şahsı kutsaldır.
 • İmparatorun esas önemi Şogun’un ona dini otoritesinden dolayı bağlı olmasından geliyordu. 12. yüzyıldan beri Şogunlar memleketi idare etmekteydi. Meici dönemi devlet adamları hükümdarın kutsal şeref ve haysiyetinin dokunulmaz olması gerektiğini ve bakanlarının herhangi bir hareketinden dolayı mesul tutulmayacağını Anayasaya yazdılar. O, devletin mesul başkanı değildi. Derebeylik Japonya’sında Chu, Şogun için olan mükellefiyetti. Meici liderleri Chu’nun İmparator için olduğunu söylediler. Bu restorasyondu.
 • 1889 Anayasasını hazırlayan daire İmparator Ailesi Bakanlığı’na bağlıydı, dolaysıyla kutsaldı.
 • Meici döneminde Kara ve Deniz Orduları Bakanları İmparator huzuruna doğrudan doğruya çıkabiliyorlardı. Kabinedeki sivil meslektaşlarına bilgi vermiyorlar, danışmıyorlardı. Ordu, hükümetin gidişinden memnun olmayınca Bakanları çekip hükümeti düşürüyordu.
 • İmparator halk arasında çok az görünür. Hiç ses çıkarmadan eğilerek selam verilir, İmparator’a bakılmaz. Yüksek bir yerden İmparator’a bakılamayacağı için birinci katın üstündeki pencereler panjurla örtülü tutulur.
 • İmparator’un ilk adı Japonya’ da asla söylenmez.
 • İmparator’un ana rolü geleneği korumaktır.
 • Yeryüzündeki en uzun süreli hanedandır. Amblemleri krizantemdir. Aile YAMATO klanındandır.
 • İmparator Meici 1868 – 1912
  İmparator Taişo 1912 – 1926
  İmparator Hirohito 1926 – 1989
  İmparator Akihito 1989, İmparatoriçe Miçiko.
 • 7. yüzyıla gelindiğinde klan yöneticisi İmparator ünvanını kullandı. Aile, MÖ 660’ da saltanat süren ilk İmparator Cimmu’nun Güneş Tanrısından geldiğini, kutsal bir soy olduğunu iddia ediyor. Egemenlik 1185’ten sonraki yıllarda askeri yöneticilere geçti. Kamakura döneminin başında İmparatorluğu meşrutiyete yönlendirdiler. Yüzlerce yıl İmparator başkent Kyoto’da, Şogun, (İmparatorun resmi askeri vekili olarak) askeri yönetim başkent dışında yer aldı. Şogun BAKUFU denilen askeri yönetime nezaret ediyordu. 250 ylı aşkın süre Şogun ünvanı Tokugava ailesinde kaldı.
 • 1926’da tahta çıkan genç Hirohito’nun orduya müdahale etmekten kaçınması yüzünden ordu sürekli ödünler kopararak yönetimde ağırlığını koymaya başladı. Çin’in önemli bir bölümü, Mançurya 1931 yılında işgal edildi, 1937’de Çin Savaşı  oldu.
 • 1947 Anayasası’na göre Japon İmparatoru “devletin ve halkın birliğinin simgesidir” ve egemenlik hakkı olmaksızın sadece törensel bir rol oynar. Bu yüzden diğer kraliyet ailelerinde olduğu gibi devletin başı değildir.
 • Anayasaya göre  İmparator’un sembolik görevleri vardır. Milleti birleştirici bir unsurdur ve geleneği korur. Baharda ilk pirinci o eker ve sonbaharda ilk ürünü o toplar.
 • Bir atasözü, tanrılara bakabilirsin, şoguna bakmak kör eder, imparator zaten hiç görülemez, der. (You can gaze upon the lords, but looking at the shogun will make you blind and the emperor cannot be seen at all.)
 • Akihito babası Hirohito gibi bilim adamı. Bir balık türü üzerinde uzman. Bilimsel tebliğleri yayınlanıyor, bilimsel konferanslara katılıyor. Hirohito bakan, general vs. atayabiliyor, görevden alabiliyordu.
 • İmparator Akihito’nun üç çocuğu var: Veliaht Naruhito, Prens Akişino, ve Prenses Sayako. Naruhito 1993’te, Japon halkı tarafından çok sevilen Harvard mezunu diplomat Masako Owada ile evlendi ve kızları oldu! Prenses Sayako evlenince normal bir apartmana taşındı.
 • İmparatorun küçük oğlu Prens Akişino´nun 2006 yılında oğlu oldu. İmparatorluk ailesine bir erkek bebeğin gelmesiyle, kadınların da tahta geçebilmesine imkan sağlamak için 1947 tarihli yasada değişiklik yapılması tartışmaları da rafa kalktı. Veliaht Prens Naruhito´nun kızı Prenses Aiko’nun  halen yürürlükteki yasaya göre tahta geçme olanağı bulunmuyor. Küçük Prens Hisahito, amcası ve babasından sonra tahtın üçüncü sıradaki varisi oldu.

Japon İmparatoru Akihito, eşi İmparatoriçe Miçiko ve tek kızları Prenses Sayako.

Veliaht Prens Naruhito, eşi Masako Owada ve tek çocukları Prenses Aiko.

İmparator’un küçük oğlu Prens Akişino, eşi Prenses Kiko, çiftin iki kızı ve Prens Hisahito.

admin

Share
Published by
admin

Recent Posts

Mitos 1

Mitos yazısında Yararlanılan Kaynaklar Ortadoğu Mitolojisi, Samuel Henry Hooke, İmge Kitabevi, 2002. Kızılderili Mitolojisi, Alice Marriott ve Carol K. Rachlin,…

3 saat ago

Yemek Kültürü 9 | Ön Asya Mutfağında Yemek Çeşitleri 7

Sebzeler ve Meyvalar     Eski Yunanlılar ve Romalılar 1000 çeşidi aşkın bitkiyi tanımlamışlardı. İ.Ö. 5 yy. dan günümüze ulaşmış…

3 saat ago

Postmodern Edebiyat 2

19. yüzyılın gerçekçi edebiyatında, yazar her şeyi bilir ve güvenilirdir. Romandaki karakterlerin davranışları ve motivasyonları rasyoneldir. Olaylar neden-sonuç ilişkisinde gelişir…

4 gün ago

Yemek Kültürü 8 | Ön Asya Mutfağında Yemek Çeşitleri 6

Pilav     Eski Yunanlılar pirinci, Büyük İskender’in Hindistan’a düzenlediği seferden sonra tanıdılar. Romalılar hiçbir zaman pirinç ekmediler ve yemediler.…

4 gün ago

Postmodern Edebiyat 1

Postmodern bir dönüşün ilk tespitlerinin yapıldığı alanlar edebiyat ve mimari olduğu için önce bu alanlara odaklanacağız ve edebiyat ile başlayacağız.…

1 hafta ago

Yemek Kültürü 7 | Ön Asya Mutfağında Yemek Çeşitleri 5

BALIK Sümerlerde yaygın olan balıkçılık hem denizde hem nehirlerde yapılıyormuş. Eski Yunan’da tuzlu balık mutfağın önemli bir parçasıymış. Taze balık…

1 hafta ago