Categories: Eski Kültürler

Likya Işık Ülkesi 36 Likya’da Adak Stelleri

Fotoğraflar: Füsun Kavrakoğlu

  • Antalya Müzesi’nde Kaş, Elmalı ve Kumluca’da bulunup, satın alma yoluyla müzeye kazandırılmış adak stelleri sergilenmektedir. Bunlar, MS 3. yüzyıla tarihlenen parçalardır. Bu steller, Likya’nın 12 tanrısına adanmıştır ve yerel sanat üslubunu yansıtan örneklerdir.
  • Steller, iki bölüm halinde biçimlendirilmiştir. Her bölümün merkezinde ayakta duran bir figür vardır. Üst bölümde, sağ ve sol yanda altışar adet, giysileri dizlerine kadar uzanan, kalkanlı, birbirinin aynı figürler görülmektedir. Alt bölümde, merkezdeki figür daha küçüktür ve bir kaidenin üzerinde durur. İki yanında altışar köpek vardır. Düz silme üzerinde ve bölümler arasındaki yazıtta “Artemis’e, 12 tanrıya ve onların babalarına” (Zeus’a adanmıştır), yazar.
    (Kaynak: Antalya Müzesi)

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 7 Machiavelli 1

HÜKÜMDAR veya PRENS 1 MACHİAVELLİ   Niccolo Machiavelli (1469 Floransa- 1527 Floransa), işgal edilen ülkelerin dili, gelenekleri, örgütlenme biçimleri farklı…

5 saat ago

Freud 3

  Sigmund Freud’un bakışı, Avrupa-merkezci bir kültürel bakıştı. Dil ve kültür söz konusu olduğunda Freud çeşitli vesilelerle kendisini Alman ve…

5 saat ago

Likya Işık Ülkesi 46 Tlos

    Tlos antik kenti, Fethiye’nin 42 km doğusunda Yaka Köyü sınırları içindedir ve Tlos, Eşen Vadisi’ne hakim konumdadır. Güneyinde…

6 saat ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 6

  Barok Dönem’deyiz (1600-1750), İtalyan müziğinin egemenliği hakim. 17. yüzyıl ortalarında Fransa’nın da ulusal müziği gelişmeye başlıyor. 1660’tan sonra İtalya’dan…

4 gün ago

Freud 2

  Bir nöropsikiyatr olan Freud, nevrozlar içerisinde en çok histeri üzerine yoğunlaşır. Bilim çevresini rahatsız eden istismar teorisini öne çıkarır.…

4 gün ago

Likya Işık Ülkesi 45 Patara 4

Roma Dönemi’nde horreum denen büyük depoların yapımına MÖ 2. yüzyıldan itibaren başlanmıştır. Roma’nın birçok eyaletinde bu büyük depolardan yaptığı bilinmekle…

4 gün ago