Categories: Eski Kültürler

Likya Işık Ülkesi 36 Likya’da Adak Stelleri

Fotoğraflar: Füsun Kavrakoğlu

  • Antalya Müzesi’nde Kaş, Elmalı ve Kumluca’da bulunup, satın alma yoluyla müzeye kazandırılmış adak stelleri sergilenmektedir. Bunlar, MS 3. yüzyıla tarihlenen parçalardır. Bu steller, Likya’nın 12 tanrısına adanmıştır ve yerel sanat üslubunu yansıtan örneklerdir.
  • Steller, iki bölüm halinde biçimlendirilmiştir. Her bölümün merkezinde ayakta duran bir figür vardır. Üst bölümde, sağ ve sol yanda altışar adet, giysileri dizlerine kadar uzanan, kalkanlı, birbirinin aynı figürler görülmektedir. Alt bölümde, merkezdeki figür daha küçüktür ve bir kaidenin üzerinde durur. İki yanında altışar köpek vardır. Düz silme üzerinde ve bölümler arasındaki yazıtta “Artemis’e, 12 tanrıya ve onların babalarına” (Zeus’a adanmıştır), yazar.
    (Kaynak: Antalya Müzesi)

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Manzum Roman / Uzun Anlatı Şiiri / Epyllia

Uzun anlatı şiirlerinin dünya edebiyatındaki geçmişi çok eskidir. Bu kafiyeli anlatılara epyllion (çoğulu epyllia) adı…

2 gün ago

Şanlıurfa Müzesi ve Tarih Öncesi Devirler 8 Demir Çağı

DEMİR ÇAĞI MÖ 1100-330   Çağın başlangıç evresi, Anadolu’da imparatorlukların çöktüğü, kentlerin boşaldığı, kırsal nüfusun…

2 gün ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 27

Doğu Hindistan Kumpanyası 1         Hindistan modern, Avrupalı ya da Hıristiyan değildi…

2 gün ago

İç Öykü

  İç öykü ya da hikaye içinde hikaye ve hatta kısa hikayeleri daha büyük bir…

5 gün ago

Şanlıurfa Müzesi ve Tarih Öncesi Devirler 7 Karaz Kültürü

  Doğu Anadolu Erken/İlk Tunç Çağını karakterize eden kültür Karaz Kültürü, Erken Transkafkasya Kültürü veya…

5 gün ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 26

  1499 yılının Aralık ayının ilk günü, beş şövalyenin komutası altındaki askerler, Gırnata’nın (Granada’nın) 195…

5 gün ago