Categories: Eski Kültürler

Çingene Kızı’nın Sevinci 1

Çingene Kızı adı verilen ünlü mozaik, Zeugma’da, 1998-1999 dönemindeki kurtarma kazıları sırasında, Maenad Villası’ndaki yemek odasının tabanında bulunmuştu. Zeugma’dan günümüze ulaşan kalıntılar MÖ 1. ile MS 3. yüzyıllar arasına tarihleniyor. Ancak 300 metrekarelik taban mozaiğinin büyük bir kısmı 1960’lı yıllarda tarihi eser kaçakçıları tarafından sökülüp götürülmüştü. Çingene Kızı, devrilmiş bir sütun parçasının altında kaldığı için yağmalanmaktan kurtulmuştu. Halka küpelerinden ötürü ona Çingene Kızı adı verilmişti ama, onun kimliği hala tartışma konusu. Dionysos kült şenliklerindeki Maenadlar’dan, yani tanrının yanındaki kadınlardan biri olduğu düşünülüyor.
Bir başka görüşe göre, mitolojideki yer tanrıçası ve tanrı soylarının anası olan Gaia’yı betimlediği.
Kimileri ise bir kadın değil erkek, hatta Büyük İskender olduğunu öne sürüyor.
Ama hangi açıdan bakarsanız bakın gözlerinin izleyiciyi takip ettiği kesin.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Manzum Roman / Uzun Anlatı Şiiri / Epyllia

Uzun anlatı şiirlerinin dünya edebiyatındaki geçmişi çok eskidir. Bu kafiyeli anlatılara epyllion (çoğulu epyllia) adı…

12 saat ago

Şanlıurfa Müzesi ve Tarih Öncesi Devirler 8 Demir Çağı

DEMİR ÇAĞI MÖ 1100-330   Çağın başlangıç evresi, Anadolu’da imparatorlukların çöktüğü, kentlerin boşaldığı, kırsal nüfusun…

12 saat ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 27

Doğu Hindistan Kumpanyası 1         Hindistan modern, Avrupalı ya da Hıristiyan değildi…

13 saat ago

İç Öykü

  İç öykü ya da hikaye içinde hikaye ve hatta kısa hikayeleri daha büyük bir…

4 gün ago

Şanlıurfa Müzesi ve Tarih Öncesi Devirler 7 Karaz Kültürü

  Doğu Anadolu Erken/İlk Tunç Çağını karakterize eden kültür Karaz Kültürü, Erken Transkafkasya Kültürü veya…

4 gün ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 26

  1499 yılının Aralık ayının ilk günü, beş şövalyenin komutası altındaki askerler, Gırnata’nın (Granada’nın) 195…

4 gün ago