Categories: Eski Kültürler

Likya Işık Ülkesi 28 Elmalı Hazineleri 1 D Tümülüsü

Antalya İli, Elmalı İlçesi, Bayındır Köyü’ndeki tümülüslerde iki tür gömme geleneği olduğu tespit edilmiştir: gömme ve yakma. Her iki yöntemde de ölü hediyelerle gömülmüştür. Antalya Müzesi tarafından 1987 yılında açılan D Tümülüsü’nün merkezinde ahşaptan yapılma bir mezar odasında bulunan kemikler analiz edilmiş ve mezarın 20 yaşında bir kadına ait olduğu tespit edilmiştir. Ölünün çevresinde bulunan fildişi, gümüş ve bronz parçalardan oluşan zengin bir hediye grubu Antalya Müzesi’nde sergilenmektedir. Buluntular MÖ 620-590 yıllarına tarihlenmektedir. Prof. Dr. Fahri Işık, Elmalı D Tümülüsü Yontucukları adlı makalesinde bunları değerlendirmiştir.
Fotoğraflar: Füsun Kavrakoğlu, 2019.

Füsun Kavrakoğlu

View Comments

  • "Likya Işık Ülkesi" başlıklı yazınızı ve görselleri, kaynak göstererek MEDENİYET VE PEDAGOJİ TARİHİ adlı kitabıma almak istiyorum. İzin verip vermeyeceğiniz hususunu mail adresime bildirmenizi rica ederim. Saygılarımla. Dr. Nusret Alperen
    nusretalperen1944@gmail.com

Önceki Yazılar

Yaratıcılık – Apollon – Dionysos 1

İlkçağ yaratıcılığı, iki tanrının simgelediği iki karşıt varlığın birleşmesinden doğmuştur, diye kabul edilir. Bu iki…

2 gün ago

Urartular 1 Yararlanılan Kaynaklar

  Doğu Anadolu ve Urartular, Prof. Dr. Afif Erzen, Türk Tarih Kurumu, 1992. Urartu Doğu’da…

2 gün ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 28

Doğu Hindistan Kumpanyası 2     Dünyanın uygar ve barbar uluslardan oluştuğunu düşünen Baron Thomas…

2 gün ago

Manzum Roman / Uzun Anlatı Şiiri / Epyllia

Uzun anlatı şiirlerinin dünya edebiyatındaki geçmişi çok eskidir. Bu kafiyeli anlatılara epyllion (çoğulu epyllia) adı…

6 gün ago

Şanlıurfa Müzesi ve Tarih Öncesi Devirler 8 Demir Çağı

DEMİR ÇAĞI MÖ 1100-330   Çağın başlangıç evresi, Anadolu’da imparatorlukların çöktüğü, kentlerin boşaldığı, kırsal nüfusun…

6 gün ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 27

Doğu Hindistan Kumpanyası 1         Hindistan modern, Avrupalı ya da Hıristiyan değildi…

6 gün ago