Antik Çağ

Amfora 3

  Amforaların kulpları üzerine yapılan mühürlerde üretici veya atölye sahibinin adı, belirli kontrolleri yapan yöneticinin adı, bazen de üretildiği merkezin…

9 ay ago

Amfora 2

  Akdeniz kıyılarında amfora üretimine dair çeşitli kanıtlar, kazılar ve yüzey araştırmalarında tespit edilmiştir. Bu kıyılarda yüzyıllar boyunca amfora üretilmesinin…

9 ay ago

Aydınlanma 6

Aydınlanma Çağında Arkeoloji Müzeleri ve Neoklasiğin Doğuşu     Bu çağda arkeoloji bir bilim dalı niteliği kazanmıştır. Antik Çağ yapıtlarına…

1 sene ago

Likya Işık Ülkesi 9 Likya Birliği 2

Likya Birliği, antik çağda bilinen ilk ve tek birlik değildir. MÖ 8. yüzyıl dolaylarında Anadolu’da İon Birliği vardır. Yunanistan’da çok…

1 sene ago

Likya Işık Ülkesi 2 Tarih 1

  Doğuda Antalya Körfezi, batıda Fethiye Körfezi arasında kalan, günümüzde Teke Yarımadası olarak adlandırılan bölge, antik çağda Likya olarak tanımlanırdı.…

2 sene ago