Bilgi

Bilgi Okuryazarlığı

  Bilgi çağı olarak adlandırılan çağımızda bilgi ve belgelerin boyutları inanılmaz rakamlara ulaşmış durumda. Örneğin 2005 yılında dünyada 968,735 kitap…

7 saat ago

Çağdaş Sanata Varış 234|Çağdaş Dönem 9 Teknoloji 1

Çağdaş dönem deyince siber dünyadan bahsetmemek olmaz. 1980’lerin ortalarında internet  kullanıcı sayısı birkaç bin kişi idi. Siber dünyanın üzerimizdeki etkisi…

3 sene ago

Beyin Salatası 5

Zeka, klasik olarak, alışılmışın dışındaki sorunları çözmede beceriklilik, öngörü, yaratıcılık, yeni bir düzeni ortaya çıkaran bir kestirimde bulunmak şeklinde tanımlanır.…

3 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 172| Postmodern Sanat 6 Sanat-Bilgi-Manifesto-Felsefe İlişkisi

Sanat-Bilgi-Manifesto-Felsefe İlişkisi Gelişen yeni teknolojiler, yeni bir aşamaya gelmiş olan Kapitalist üretim ilişkileri, buna bağlı olarak gelişen tüketim bilinci ve…

4 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 131| Postmodernizm 4

Batı felsefesi, 1960-1970’lerde yerleşik inanç sistemlerini sorgulamaya başlamıştır. Marksizm, kurumsallaşmış din, erkek egemenliği, beyaz ırkın egemenliği, Freudculuk, Aydınlanma, komünizm ve…

4 sene ago