Bilgi

Cehalet

  1990’lı yılların sonunda yapılan Gallup araştırmasına göre “Güneş mi dünyanın etrafında dönüyor, dünya mı güneşin ?” diye sorulduğunda beş…

10 ay ago

Bilgi Okuryazarlığı

  Bilgi çağı olarak adlandırılan çağımızda bilgi ve belgelerin boyutları inanılmaz rakamlara ulaşmış durumda. Örneğin 2005 yılında dünyada 968,735 kitap…

10 ay ago

Çağdaş Sanata Varış 234|Çağdaş Dönem 9 Teknoloji 1

Çağdaş dönem deyince siber dünyadan bahsetmemek olmaz. 1980’lerin ortalarında internet  kullanıcı sayısı birkaç bin kişi idi. Siber dünyanın üzerimizdeki etkisi…

4 sene ago

Beyin Salatası 5

Zeka, klasik olarak, alışılmışın dışındaki sorunları çözmede beceriklilik, öngörü, yaratıcılık, yeni bir düzeni ortaya çıkaran bir kestirimde bulunmak şeklinde tanımlanır.…

4 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 172| Postmodern Sanat 6 Sanat-Bilgi-Manifesto-Felsefe İlişkisi

Sanat-Bilgi-Manifesto-Felsefe İlişkisi Gelişen yeni teknolojiler, yeni bir aşamaya gelmiş olan Kapitalist üretim ilişkileri, buna bağlı olarak gelişen tüketim bilinci ve…

5 sene ago