Bizans İmparatorluğu

Bizans İmparatorluğu 105 | Bizans-Osmanlı Etkileşimi 2

Herkül Millas, İstos Yayınları’nda yayımlanan eserinde altı bine yakın Türkçe ve Yunanca ortak kelime olduğunu yazar. Osmanlı döneminde Rumlara verilen…

4 ay ago

Bizans İmparatorluğu 104 | Bizans-Osmanlı Etkileşimi 1

Merhum Prof. M. Fuad Köprülü konu hakkında 1930’larda yazmaya başlamıştır. Baron de Busbec, Pietro della Vallé, Leunclavius, Du Cange, Zachariae…

5 ay ago

Bulgaristan’a Dair 2

Sırplar, 8. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar ya Bulgarların ya da Bizans İmparatorluğu’nun otoritesi altında yaşadılar. Bölgede 167 yıllık Bizans egemenliği…

1 sene ago

Bizans İmparatorluğu 139|Konstantinopolis Limanları 3 Yenikapı Kazıları 2

100 ada mevkiinde ortaya çıkarılan kalıntılar olan Konstantin ve Theodosius Surları, hipoje, Potern ve mendirek Marmaray projesinde değişiklik yapılmasına neden…

4 sene ago

Bizans İmparatorluğu 138|Konstantinopolis Limanları 2 Yenikapı Kazıları 1

Bazı kaynaklarda Eleutherios Limanı olarak geçen Theodosius Limanı’nın yeri yazılı kaynaklar ile eski haritalardan biliniyordu. Ancak Bizans ekonomisinde önemli bir…

4 sene ago