Bizans İmparatorluğu

Likya Işık Ülkesi 61 Phaselis 2

  MS 3. ve 4. yüzyıllar korsan yağmalarıyla geçer. 650 yılında Arap istilaları şehrin yıkılmasına sebep olmuşsa da, Bizans İmparatorluğu’nun…

9 ay ago

Bizans İmparatorluğu 105 | Bizans-Osmanlı Etkileşimi 2

Herkül Millas, İstos Yayınları’nda yayımlanan eserinde altı bine yakın Türkçe ve Yunanca ortak kelime olduğunu yazar. Osmanlı döneminde Rumlara verilen…

1 sene ago

Bizans İmparatorluğu 104 | Bizans-Osmanlı Etkileşimi 1

Merhum Prof. M. Fuad Köprülü konu hakkında 1930’larda yazmaya başlamıştır. Baron de Busbec, Pietro della Vallé, Leunclavius, Du Cange, Zachariae…

1 sene ago

Bulgaristan’a Dair 2

Sırplar, 8. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar ya Bulgarların ya da Bizans İmparatorluğu’nun otoritesi altında yaşadılar. Bölgede 167 yıllık Bizans egemenliği…

2 sene ago

Bizans İmparatorluğu 139|Konstantinopolis Limanları 3 Yenikapı Kazıları 2

100 ada mevkiinde ortaya çıkarılan kalıntılar olan Konstantin ve Theodosius Surları, hipoje, Potern ve mendirek Marmaray projesinde değişiklik yapılmasına neden…

5 sene ago