DNA

Şiddet 142 | Çağımızın Şiddeti 24 Sağlık

Nietzsche çok önceden, tanrının ölümünden sonra sağlığın bir ilahe mertebesine yükseleceğini söylemişti. Fit bedenler ile üretkenlik ve mutluluk arasında kurulan…

3 ay ago

Çağdaş Sanata Varış 327|Çağdaş Sinema 4

Stanley Kubrick’in son filmi Gözleri Tamamen Kapalı (Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick, 1999) bakışın farklı bir algısını gösterir. 1970’li yıllarda…

2 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 251|Çağdaş Dönemde İnanç ve Teknoloji 2

Amerikan dinci sağına göre, Tanrı’nın kutsadığı biricik halk beyaz ve Protestan’dır. Onların arzusu, kapitalist ekonominin canlanması, dinsel/ahlaki düzenin kurulması, ABD’nin…

3 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 236|Çağdaş Dönem 11 Teknoloji 3

Alman fizikçi Albert Einstein’ın çığır açan genel görelilik teorisine göre yerçekimi, maddenin varlığı nedeniyle uzay ve zamanı da büküyor. Einstein,…

3 sene ago

Katolikler ve Kürtaj

İskenderiye'de doğmuş bir Kilise Babası olan Origenes (184/185 - 253/254), Tanrı’nın insanların ruhunu en başta yarattığını öne sürer. Origenes’in görüşü,…

4 sene ago