Feminizm

Çağdaş Sanata Varış 324|Çağdaş Sinema 1

1990’lı yılların film kuramındaki en çarpıcı gelişmeler cinsiyet çalışmaları alanında olmuştur. Erkeklikleri hiçbir şekilde sorgulanmayan aktörler için yaratılmış toplumsal imgenin…

2 sene ago

Şiddet 39| Batı’da Kadının Konumu 4

Feminizm, felsefeye yeni bir boyut katmıştır: Kişinin cinsiyetinin dünyaya yaklaşım tarzını belirleyen önemli bir koşul olduğunda ısrar eder; biyolojik koşulların…

2 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 274|Çağdaş Kavramsal Sanat 5

Kimlik 4 Feminist Sanat 1 1968 sonrası karşı kültürcü eleştiri geleneğinden doğan, aktif azınlık hareketi olan Feminizm, Çağdaş Dönemde Avrupa…

2 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 221| Postmodern Sinema 7 Kadın Yönetmenler

Lacancı psikanalizde, erkeksiliği tanımlayan, fallus değil, bir gösterendir: hadım edilmenin göstereni. Yani bu bir dışsal eklentidir ve bilinçdışı dil gibi…

3 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 184| Kavramsal Sanat 8 Feminist Sanat 1

Cinsel demokrasinin kökleri 1968 sonrası yıllarda ortaya çıkan karşı kültür ve cinsel özgürleşme hareketlerine uzanır. O dönemden başlayarak Batı’da cinsellik…

4 sene ago