Foucault

Şiddet 117 | Türkiye’de Şiddet 12

  Türkiye’de ataerkil düzen geçerlidir. Kurulu düzen, erkeği asli, kadını tali ve tabi kılar. Bu kabul görmüş düzenden kadınlar adına…

2 sene ago

Şiddet 63| Devlet Şiddeti 9

  Nükleer silahlanma yarışında yıkıcı silah potansiyeli, arkaik toplumdaki Mana misali biriktirilir. Öldürme gücü biriktirerek ölümün savuşturulacağına dair arkaik inanç…

3 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 327|Çağdaş Sinema 4

Stanley Kubrick’in son filmi Gözleri Tamamen Kapalı (Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick, 1999) bakışın farklı bir algısını gösterir. 1970’li yıllarda…

3 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 273|Çağdaş Kavramsal Sanat 4

Kimlik 3 Postmodernizm ile yola başlayan Anti-Özcülük, cinsiyet fikrinin doğal veya zorunlu bir kategori değil, kültürel bir kategori olduğunu söylüyordu.…

4 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 215| Postmodern Sinema 1

Freud’un 19. yüzyılın sonunda yarattığı, insan ruhunun çok katmanlı yapısını inceleyerek onun meselelerine dair çözümler üretmeye çalışan ve klinik bir…

5 sene ago