Fransız Devrimi

Aydınlanma 1

On Sekizinci Yüzyıl Aydınlanması 1 Yararlanılan Kaynaklar: Felsefe Tarihi, Prof. Dr. Macit Gökberk, Bilgi Yayınevi Western Philosophy, David Papineau, Duncan…

7 ay ago

İngiliz ve Fransız Devrimleri Arasındaki Bazı Farklar 2

  Fransa’daki despotik monarşi Kiliseyle çok yakından bağlı olduğu için Jakobenler her ikisini de ortadan kaldırmak zorundaydı. Devleti Kilisenin etkisinden…

1 sene ago

İngiliz ve Fransız Devrimleri Arasındaki Bazı Farklar 1

  1789 Fransız Devrimi ve özellikle de Nisan 1789’da Ulusal Meclis’te ilan edilen İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi dünyadaki demokratik…

1 sene ago

Şiddet 98| Yasaklar ve Sansür Şiddeti 9 Plastik Sanatlar

Plastik sanatlar, şekil verilebilen, plastik niteliğe sahip malzemelerin kullanımıyla oluşturulan sanat dallarına verilen genel addır. İki boyutlu olan resmi bu…

2 sene ago

Milliyetçilik 10

Milliyetçilik akımlarının en güçlü olduğu bölgelerden biri olan Balkanlar için Bismarck “Bir Pomeranya askerinin kemiklerine bile değmez” derdi. Pomeranya askeri,…

2 sene ago