Mark Rothko

Çağdaş Sanata Varış 212| Postmodernizm ve Din 1

Modernizm, din düşüncesine, dinselliğe karşıydı. Arkasında Rönesans’tan, Protestanlık kültüründen gelen bir birikim vardı. Modernizm, insanın en geleneksel kurumu olan dine,…

4 sene ago

Din-Edebiyat-Sanat Açısından Kanon

Kanon, bir şeyin ölçülebileceği bir standarttır. Sözcüğün kökeni dinidir. Ekümenik konsiller tarafından kabul edilen kilise kanun ve kuralları kanonik olarak…

6 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 81| Tuval – Uzam Sorunsalı

Zaman içinde, resmin elemanlarından biri olan tuval üzerinde de bazı yaratıcı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Tuvalin biçimini gündeme getiren yapıtlar olmuştur (Ellsworth…

6 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 75 | Soyut Sanat 3

  rothko baykuş gibi kaldım dalda ormanda bir yanım kırmızı bir yanım turuncu biri sesleniyor içimde ne zaman sussam ne…

6 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 74 | Soyut Sanat 2

1940-1960 arasına tarihlenebilecek Soyut Dışavurumculuk da duygusallıktan uzak, akılcı bir çizgide ilerlemiştir. Soyut Dışavurumcu sanatın mesajı yoktur, mistik yönü yoktur.…

6 sene ago