özgürlük

Kosova 16

  Sırbistan, 116 ülke tarafından tanınan Kosova Cumhuriyeti’ni hala kendi toprak parçası olarak görmeye devam ediyor. Kosova ile Sırbistan arasındaki…

2 sene ago

İngiliz ve Fransız Devrimleri Arasındaki Bazı Farklar 1

  1789 Fransız Devrimi ve özellikle de Nisan 1789’da Ulusal Meclis’te ilan edilen İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi dünyadaki demokratik…

2 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 317|Çağdaş Dönemde Müzik 4

Farklılıkların melezleşmesi anlamına gelen ve marjinal gençliğin müziği olan hip-hop türü, İslami izler taşıyan bir karışımla Avrupa’daki bazı Müslüman sanatçılar…

3 sene ago

Şiddet 20 | Ötekine Yönelik Şiddet 3 Düşman ve Kötü

Düşmana dönük nefretin önceli, mutlaka kendinden nefrettir, diyor Alman filozof Wilhelm Schmid (1953-). Kendi içinde tatmin bulma çabasından kaçınan herkes,…

4 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 4 | Romantizm 1

Romantizm için başlangıç ve bitiş tarihi saptamak olanaksızdır. Kimileri akımın 1800’de başlayıp, 1850 dolaylarında sona ermiş olduğunu öne sürerler ama…

7 sene ago