Pop Sanat

Çağdaş Sanata Varış 212| Postmodernizm ve Din 1

Modernizm, din düşüncesine, dinselliğe karşıydı. Arkasında Rönesans’tan, Protestanlık kültüründen gelen bir birikim vardı. Modernizm, insanın en geleneksel kurumu olan dine,…

4 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 205| Fotogerçekçilik / Hiperrealizm 2

Bazı Hiperrealist sanatçılar Amerikan yaşantısını, reklam panolarının büyütülmüş ayrıntılarını, teknoloji ve makineleri, otomobilleri resmetmişlerdir. Bazılarının eserleri ise, büyük bölümü tuvalin…

4 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 201| Yeni Dışavurumculuk 4 ABD’de Yeni Dışavurumculuk

Yeni Dışavurumculuk, 1980’lerde ABD’de de egemen sanat üslubu olmuştur. Julian Schnabel (1951-), Amerikan Yeni Dışavurumculuğunun en dikkat çeken ismi olmuş,…

4 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 199| Yeni Dışavurumculuk 2 Almanya’da Yeni Dışavurumculuk

Yeni Dışavurumculuk, 20. yüzyılın ilk yarısında etkili olmuş Alman Dışavurumculuğu ile ilişkilendirildiği için akıma Almanya’da Yeni Fovizm, Yeni Vahşiler adı…

4 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 198| Yeni Dışavurumculuk Neo Ekspresyonizm 1

1970’LER, 1980’LER 1960-1980 sürecine damgasını vuran kavramsal temelli yaklaşımlara bir tür tepki olarak ortaya çıkan; hem Modernizm’in hem kavramsalcı eğilimlerin…

4 sene ago